phone call email pin

backcontact

За нас

Нашата мисия!

Центрове за професионално обучение и организиране на курсове Професионал ООД е образуван като обединение на група от над 10 различни по своята структура и начин на работа обучаващи организации и авто-школи, организирани около своето желание за подобряване на предлаганите услуги за обучение и тренинги на работници и специалисти и придобиване на правоспособност за мотокаристи, кранисти и други специалности.

Нашия учебен план включва всички изисквания от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение НАПОО и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за провеждане на курсове за мотокаристи, кранисти, машинисти на подвижни работни площадки и други. Нашите преподаватели са възпитаници на едни от най - реномираните висши учебни заведения. Инструкторите по практически занятия и лекторите по теория са с дългогодишен стаж и опит в обучението на работници и специалисти. Многогодишният опит ни вдъхва увереност за качеството на нашата услуга и сигурност за нашите клиенти за високо доходната възвращаемост на инвестираните в обучение, квалификация и правоспособност инвестиции. Провеждането на курсове за мотокаристи, кранисти и други специалности е само първата крачка при установяване на работни контакти с фирмите вазложителки. След придобиване на правоспособност ние следим за всички необходими периодични инструктажи условия за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни изисквания и много други.

Нашата организация си поставя за цел да внедри нови стандарти при обучението и курсовете за правоспособност и да намали до минимум инцидентите с работници завършили курсове за мотокаристи, кранисти и др. в нашия ПУЦ.

База за провеждане на курсовете!

За провежданите курсове от ПУЦ Професионал ООД ние разполагаме с необходимото оборудване, мотокари, кранове, ПСМ и модерни кабинети за обучение на курсистите.

Базата, където се провеждат курсовете за правоспособност е съобразена с всички нормативни изисквания на Министерство на Образованието и навлизането на европейските изисквания за образование и обучение на работници и специалисти за придобиване на правоспособност за мотокаристи, строители в леката и тежка промишленост и други. Нашата организация в сътрудничество с нашите партньори разполага с повече от 150 места за обучение в кабинетите и неограничен преподавателски ресурс. Кабинетите за обучение по теория са разположени в големите квартали на гр.София на удобни и комуникационни местоположения.

Производствената база за практически занятия е сертифицирана от НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение . При организиране на курсове изискващи използването на тежка техника като: мотокаристи, електрокаристи, багеристи, кранисти и други ПУЦ Професионал ООД има сключени договорни отношения за сътрудничество и партньорство с редица водещи компании в България.

За курсовете нашия учебен център разполага с мотокар високоповдигач с надлъжно изнасяне на товара и височина на повдигане до 4.3 метра Toyota 3.5t Diesel. За провеждането на практически занятия и курсове за багеристи, фадромисти, машинисти на челен товарач и други ПРОФЕСИОНАЛ ООД е закупил и комбиниран багер товарач JCB 3CX. За други високо специализирани курсове на обучение наемаме техника от водещи компании в сферата на транспорта, строителството, логистика и други.

Кой организира курсовете и обученията за вашите служители?

Няколко думи за организацията провеждаща курсове за правоспособност ПУЦ Професионал ООД.
Учебен център Професионал БГ е готов да преговаря с всички, които желаят да станат наши партньори в организирането на Курсове и Обучения в цялата страна.

Учебни центрове за други обучения.

Преподаватели в училища и техникуми.

Инструктори и специалисти.

Организатори на обучение в предприятията.

След навлизането на България във финансовата и икономическа криза в края на 2008 година на пазара за провеждане на курсове , обучение и тренинги се откри възможност и необходимост от консолидиране и обединяване на по-малките, тясно специализирани учебни центрове за професионална подготовка и автошколи в една по- икономически конкурентноспособна структура. Организaция по нов адекватен на изискванията на учебен процес бе задължително условие за всички структури провеждащи курсове за професионално образование и автошколи обучаващи водачи на МПС от всички категории. Провеждането на курсове за правоспособност на по- ниски цени, но с по - високо качество на учебният процес бе приоритет при планирането на ПУЦ Професионал ООД.

Първите стъпки за окрупняване и организиране на няколко различни по структура и организация учебни центрове и обединяването им в един общ стандарт на качествено организиране на курсове бе поставен през месец септември 2008г.

Направена бе широко мащабната рекламно информационна кампания проведена с цел запознаване на всички заинтересовани страни с новите европейски стандарти за образование и обучение. Организираната от нас проучвателна кампания целяща да проучи пазара на лицензираните от НАПОО центрове за професионална подготовка установи редица пропуски при провеждането на курсове в много от обучаващите организации .

Първоначалния проект бе нашата организация да набира компании, готови да инвестират в обучение на персонала си по различни европейски програми и структурни фондове като: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ,Оперативна програма „Административен капацитет” и други. Проблема при тази организация на учебния процес е че на думи всички са съгласни да провеждат курсове за обучение по програми с външно финансиране, но на практика повечето от учебните центрове нямат лиценз за провеждане на подобни обучения, а други не са подготвени с преподавателски състав и не възнамеряваха да провеждат реално обучение. С тези си действия нашите колеги ни показаха пътя за развитие и организиране на обучения и курсове, отговарящи на всички нормативни документи и на Европейските стандарти в сферата на образованието и развитието на човешките ресурси.

В момента ПУЦ Професионал ООД участва в няколко проекта с финансиране по оперативни програми на ЕС. Нашите бъдещи цели са целенасочено обучение по европейски стандарти , създаване на групи, които да имат възможност за пълноценно обучение в учебния кабинет и производствена практика по месторабота без откъсване от трудовия процес. ПУЦ Професионал ООД възнамерява да продължи своята практика за работници с дългогодишен опит да имат възможност да преминат ускорен курс за правоспособност, чрез полагане на изпит за проверка на началните знания, входящо ниво и индивидуална програма за обучение.

Списък с някои от нашите клиенти по индустриални направления

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832