phone call email pin

Допълнителни предпазни мерски свързани с техническата поддръжка

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ В РАДИАТОРА

 • Оставете двигателя и радиатора да изстинат преди да проверите нивото на охладителната течност в радиатора.
 • Ако е необходимо да отстраните капачката при нагрят двигател, носете подходящо облекло и средства за лична безопасност и разхлабвайте капачката бавно, за да освободите постепенно налягането.
Image

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ОТНОСНО СЕРВИЗНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНИ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

 • Когато машината се спира в края на работния цикъл, маслото и всички компоненти са горещи, а тръбите на хидравличната система са под налягане.

При тези обстоятелства, ако охладителната течност, хидравличното масло и моторното масло трябва да се източат, за да се сменят или да се подменят филтрите, съществува голяма опасност от нараняване и изгаряния.

Поради тази причина, изчакайте температурата да се понижи в нормалните работни граници (4045° C), преди да извършите техническа поддръжка според указанията, съдържащи се в съответните раздели на настоящото ръководство.

Image

ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С АКУМУЛАТОРА И АЛТЕРНАТОРА.

 • При извършване на ремонт на електрическата система изключете акумулаторната батерия, за да спрете при- тока на ток.
ВАЖНО
 • Първо отстранете отрицателния заземяващ кабел (-), а след това положителния кабел (+).

След приключване на работата, свържете отново първо положителния кабел (+), а след това отрицателния кабел (-).

 • Ако трябва да се извършат електрозаваръчни работи по машината, трябва да се изключи акумулаторната ба- терия, а също така и генератора за променлив ток.
Image

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СТАРТЕРА

 • Стартирайте двигателя едва тогава, когато заемете мяс- тото си в операторската кабина за управление.
 • Не опитвайте да стартирате двигателя като предизви- кате късо съединение с клемите на стартера. Внезапното или случайно движение на машината може да доведе до пожар, сериозни наранявания и дори смърт.
Image

СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕЙНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ ПРОВЕРКИ

 • Паркирайте машината на твърд и равен участък и спрете двигателя преди да извършите каквито и да било дей- ности по техническото обслужване или проверки.
 • Ако е необходимо да поддържате двигателя в работен режим по време на техническото обслужване, задейс- твайте осигурителните БЛОКИРОВКИ на лостовете за управление на оборудването, издърпайте ръчната спирачка и извършвайте техническото обслужване с помощта на друг човек; операторът трябва да остане в кабината и трябва да се уговорят предварително думите и сигналите, които ще се използват по време на техни- ческото обслужване.
 • Лицето, което извършва техническата поддръжка, трябва да внимава да не докосва подвижните части на двигателя.
Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832