phone call email pin

Различни видове съвременни нископовдигачи

При нископовдигачите с товароносимост над 30 kN поради увеличените нормални реакции, особено в предните колела е взето друго конструктивно решение. Предните ходови колела лагеруват към рамата, а повдигателната система конзолно се присъединява към рамата, като се води в нея по две вертикални направляващи. Колесната формула е разнообразна: четириколесна – с преден управляем и заден движещ и управляем мост, четириколесна – със заден движещ и управляем мост и преден свободен мост, шестколесна – със заден движещ и управляем мост и четири предни управляеми колела, шестколесна – със заден задвижващ и управляем мост и четири предни свободни колела.

Image

Фиг. 2.30.

Конструктивно решение на ръчноводим тесноходов   високоповдигач:   1   –   движещо    колело; 2 – вертикално разположение на тяговия електродвигател;  3 – лост за управление; 4 – повдигателна система; 5 – хо-

ризонтално  разположение  на   тяговия   електродвигател; 6 – виличен рог

Image

Различни модели лостове за управление на ръчноводими кари.

Image

Общо устройство на нископовдигачите

Общо устройство: рама, вилици (в някои конструкции повдигащи се до 70-80 см.) , акумулаторен блок осигуряващ работно напрежение и маса на машината за устойчивост обикновено 24 волта, като при някои от по новите машини акумолаторната батерия може да се заменят след изтощаване в специални зарядни станции. Хидравлична система за повдигане на вилиците, електрическа система за задвижване на машината, при по-новите конструкции процесор за следене работата на количката, лост за управление с бутони за движение и повдигане (снижаване) на вилиците.Контролни уреди – брояч на моточасове , показател за състоянието на акумулаторната батерия, показател за бърза и бавна скорост.

Задължитено се предвижда авариен стоп-бутон и в по новите конструкции отпред на лоста за управление – стоп-бутон за промяна посоката на движение при притискане на водача в тесни помещения с цел машината да направи реверсивно движение при натискане на бутона на върхът на лоста за управление. Всички машини имат устройство за предотвратяване на употребата от неупавомощени лица (ключ или панел за заключване с код.

Основни параметри, полезен товар и собствено тегло

Товароподемността Q на карите нископовдигачи, е равна на големината на полезния товар, който карът може да транспортира и складира при определено положение на товара върху машината. Товароподемността на карите  се свързва с положението на товара върху вилицата чрез разстоянието  от центъра на тежестта на товара до челото на вилицата и с височината, до която се повдига товарът. 

За номинална товароподемност  Qн  се приема товарът с център на тежестта, намиращ се на зададеното от производителя номинално разстояние  Сн  от челото на вилицата, обикновено това са 500-600мм.

При нископовдигачите и стакерите товароподемността варира в границите от 1-2,5 тона. и тя се задава във вид на диаграми между големината на товара  и разстоянието  С  от неговия център на тежестта до челото на вилицата. Тези диаграми се наричат товарни.

2. Скорост на движение

Скоростта на движение в техническата характеристика на кара представлява максималната скорост на движение в установен режим, а не средната скорост между пункта за товарене и пункта за разтоварване. Реализирането на висока средна скорост на движение като средство за висока производителност на кара е основна задача на конструктора. А за да се постигне висока средна скорост при късите транспортни разстояния, е необходим целесъобразен избор на максималната скорост на движение. При електрокарите с управление от пода скоростта на движение е съобразена със скоростта на човешкия ход.

Един от предпочитаните модели нископовдигачи е BT Levio на Тойота отличаващ  се с компактната си конструкция, малък радиус на завиване, добра видимости висока надеждност.

Ускорението, спирането и максималната скорост могат да бъдат програмирани според предпочитанията на оператора.

Стартиране чрез PIN, наличието на бутон '' костенурка'' за намаляване на скоростта и функцията CLICK-2-CREEP позволява маневриране с изправен лост за работа в тесни пространства.

Ниският просвет- само 35 мм. Осигурява зашита на стъпалата,без това да влияе на маневреността на машината при движение по рампи и др.наклонени повърхности.

При разряд на батерията до около 15-20 % функцията ''повдигане'' се деактивира, като се разрешава само придвижване на количката до  зарядната станция.

Разбира се,и други фирми производители достигат подобни параметри, като напр. фирма STEEL, ориентирани в производство на нископовдигачи с дълги вилици, стоящ водач и управление посредством волан.

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832