phone call email pin

КУРСОВЕ ЗА МОТОКАРИ

Курсът за мотокар е по програма на Министерството на Образованието и детайлите по който трябва да следва курса са описани в НАРЕДБА № 1 ОТ 10 АПРИЛ 2006. Най-важното което трябва да знаете е, че за да се запишете трябва да имате 18 години, да сте физически и психически здрави и да имате завършено основно образование. Теоретичната подготовка трае 54 учебни часа а индивидуалната практическа подготовка трябва да е не по-малко от 8 учебни часа.

Какво е свидетелство за правоспособност за работа с мотокар? Кой издава документа и какви изпити и листовки преминавате за да получите диплома за мотокарист?

backmoto1Водачите на мотокари играят решаваща роля за извършването на подемнотранспортните операции и безаварийното протичане на работните операции по преместване на товари в складовете и работните помещения. Преминаването на обучение в този курс ви дава уменията и опита да можете да управлявате мотокар, да извършвате ежедневна рутинна проверка на изправността на мотокара, да правите проверка на системите за безопасност спирачки и правилно да оцените годността и изправността на мотокара.

Ние ви даваме възможността да управлявате мотокари и електрокари като го правим прост и , безопасен процес. Ние ще ви обучим в устройство и безопасна експлоатация на машините и ще Ви запознаем с всички рискове при работа с техника в работна среда.

Независимо дали става въпрос за оператори на мотокар в складове, логистични центрове, пристанища и летища – без обучение в курсове за мотокаристи и електрокаристи в сферата на обработването на стоки, товари и доставки не би било възможно, разтоварване, преместване или складирано във фирмите би било рисково когато се използва не добре обучени служители и в резултат на това производството ще спре.

За да може да се експлоатира мотокар, се изисква лиценз за мотокар или така нареченото Свидетелство за правоспособност. Технически обаче, няма такова нещо като лиценз за мотокар, израза е от времето, когато то обикновено е наричано така или някой все още го наричат Кетап. В действителност, когато сте квалифицирани, ще получите Удостоверение за преминатото обучение и Свидетелство за правоспособност, което да покажете на вашия работодател. Задължително е работодателя да го провери в информационната система на НАПОО за автентичност и валидност.

Много работодатели ще търсят опитни и обучени мотокаристи, в нашите курсове вие ще получите 8 часа практика по управление на мотокар и електрокар с или без товар, тренировка на стелажи полигон с товари. Вие ще получите и обучение по ежедневно обслужване и поддръжка и предпътен преглед. Възможно е вашия работодател да направи тест на вашите умения преди да Ви наемат за което ние ще Ви тренираме с най-често използваните машини и товари. Законово, всеки работодател носи отговорност съгласно правило Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване МТСП и МЗ. да гарантира, че персоналът има подходящо обучение, преди да използва работно оборудване. Обучението в курса за мотокари ви гарантира да се откроите и да сте запознати с това, че работите с мотокар. Съгласно Чл. 15.

(1) На лицата, успешно издържали изпитите по чл. 11, ал. 1, обучаващата институция издава свидетелство за правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията. Издаденото свидетелство се вписва във водената от обучаващата институция регистрационна книга за издадените свидетелства за правоспособност.

(2) Свидетелството за правоспособност по ал. 1 се издава само за работа с видовете (групата) електрокари и/или мотокари, определени в приложение № 1, за които е проведено професионалното обучение.

Защо ми е нужно обучение за мотокари и какви курсове се предлат в учебния център за подготовка на водачи на мотокари и електрокари?

Има три степени на правоспособност при обучение за мотокари и пакета за обичние подходящи за:

 • Начинаещ мотокарист
 • Опитни
 • Опресняване

Курсът, от който се запишат, зависи от предишния ви опит в работата с мотокар.

Класификация на електрокарите и мотокарите Приложение 1

I група - платформени и/или нископовдигачи

 • Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;
 • Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
 • Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи

 • Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
 • Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:
  - с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;
  - със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 t

 • Мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач.
 • Преди да могат да притежават лиценз за мотокари, операторите на мотокари ще трябва да се запишат в един от трите курса за обучение на мотокари.

Защо трябва да премина курс за обучение на мотокари? Мога ли просто да си купя книжка от някъде?

Да бъдеш оператор на мотокар или електрокар е сложна операция и поради това изисква от оператора да има необходимите познания по безопасност устройство и работа с мотокари, за да гарантира, че може да експлоатира електрокар безопасно и ефективно на работното място. Обучения оператор гарантира, че мотокарите се проверяват за техническа изправност и проверка на системите за безопасност ежедневно, могат да използват безопасно оборудването за задачите, за които са предназначени. Освен това, тяхната производителност на труда е висока, защото те могат внимателно да управляват мотокари с много по-бърза и безопасна скорост отчитайки влиянието на всички фактори на работното място.

Курсовете за мотокари проведени при нас ви дават увереност за изпълнение на Вашите задачи и ви информират за всички рискове при управление на мотокари, както и за последствията от неправилната експлоатация. Мотокарите са тежки машини притежаващи голяма кинетична енергия и имат потенциала да наранят или убият хора, ако са експлоатирани от безотговорни служители, които не са компетентни да го направят. Обучението нв курса за мотокаристи гарантира, че операторът на мотокари е компетентен и способен да изпълнява възложените му функции безопасно и с отговорно поведение.

Обучение за начинаещи мотокаристи

Курсът за мотокаристи за начално обучение е за тези, които никога не са експлоатирали мотокар. Това е въведение в устройството, принципа на действие на отделните механизми и експлоатацията на мотокари и ще обхване всичко от законодателството за експлоатация на мотокари, до правилата за здраве и безопасност на при работа с мотокари и електрокари в предприятието. Това разбира се препоръчва за тези, които желаят да станат компетентни мотокаристи и нямат технически знания и умения придобити в училище или друго учебно заведение. Темите които са включени в курса са общотехнически знания по машинни елементи, механика, съпротивление на материалите, материалознание, техническо чертане, отдаване на първа помощ, изисквания на законодателството. Специфични за професията учебни дисциплини с изучаване на двигатели с вътрешно горене, хидравлика, етика и работа в екип.

 1. за теоретична подготовка - 54 учебни часа (36 учебни часа при обучение за един от видовете електрокари и мотокари);
 2. за практическа подготовка по устройство и техническо обслужване на електрокари и мотокари - 12 учебни часа;
 3. индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с електрокари и мотокари - 24 учебни часа (не по-малко от 8 учебни часа с всеки от видовете електрокари и/или мотокари от съответната група съгласно приложение № 1).

Курсове за мотокар за обучаеми с опит и шофьорска книжка

Този курс е за тези водачи на мотокари, които вече са завършили обучение в технически гимназии и техникуми или са преминали курс за начинаещи мотокари в по долна степен и в момента притежават лиценз за мотокар и електрокар или притежават шофьорска книжка категория Б. На този курс ще научите повече за механиката на операциите извършвани с мотокар , включително прикачените към мотокар прикачни съоръжения като вилични удължители, щипки, клапи, ротатори и как те влияят на характеристиките за устойчивост на мотокар.

Ще преминете обучение по теорията за товароподемност на мотокар и правила за безопасност при експлоатация на мотокари. Този курс се препоръчва за тези, които вече са оператори на мотокари и искат да се квалифицират за машини, които не познават или да добият по-напреднал начин за работа с електрокар и мотокар.

Опреснително обучение

Въпреки че не е задължително, препоръчително е курсовете за обучение на мотокари да се извършват на всяка година, след като завършат обучението си в курс за мотокари и сте получили свидетелство за правоспособност за мотокар. Наредбата за придобиване на правоспособност за водачи на електрокари и мотокари регламентира продължаващо обучение на всеки 5 години.

 

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832