phone call email pin

Предпазни мерки при изтегляне и техническа поддръжка

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗТЕГЛЯНЕ

 • Теглителните куки трябва да се използват само за първа помощ, а не за теглене на машината.
 • Преди да придвижите машината, уверете се, че лостът на скоростната кутия е в неутрална позиция и освободете задвижването на четирите колела.
 • Неправилните маневри могат да причинят сериозни наранявания и дори смърт.
 • За да придвижите машината, използвайте точно оразмерени стоманени въжета; не използвайте износени въжета или въжета с повредени нишки (A), усукани въжета (B), деформирани въжета (C).
 • По време на изтеглянето не трябва да се застава близо до машината или въжето.
 • Не възсядайте въжето.
 • Изтеглете машината само дотолкова, доколкото да направите възможно извършването на необходимите ремонтни работи.
 • Не изтегляйте машината по какъвто и да било друг начин

ВНИМАНИЕ

 • Максималната приложена сила за всяка теглителна кука е F = 4 854 kg.
 • Използвайте въжета с еднаква дължина и изтегляйте продължително, без резки движения.
 • Теглителната сила трябва да бъде успоредна на оста на машината (по посока на движението), така че да се избегне действието на странични сили върху тегли- телните куки.
Image

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДДРЪЖКА

 • Преди да започнете дейности по техническото обслужване, поставете машината на твърд и равен участък, включете осигурителните блокировки на оборудването и на устройствата за управление, спрете двигателя и из- дърпайте ръчната спирачка.
 • Ако друго лице стартира двигателя и включи устройствата за управление, докато операторът се занимава с техническото обслужване на машината, това може да причини сериозни наранявания и дори смърт.
 • За да избегнете тези рискове, винаги поставяйте предупредителни табели на кормилото, на лостовете за управление и на стартерния ключ преди да започнете дейности по техническото обслужване; ако е необходимо, поставете допълнителни предупредителни табели около машината или по-точно на дръжките на вратата на кабината.
Image

ИНСТРУМЕНТИ

 • Използвайте само инструменти, доставени в комплект с машината и висококачествени инструменти, подходящи за съответните сервизни дейности.
 • Не използвайте износени, повредени и нискокачествени инструменти или инструменти, които не са подходящи за съответните сервизни дейности, за да избегнете наранявания.
 • След като приключите работа, винаги внимателно почиствайте инструментите и ги поставяйте в подходящото отделение.
Image

РАБОТЕН ПЕРСОНАЛ

 • Дейностите по техническото обслужване трябва да се извършват единствено от оторизиран и надлежно обучен персонал; трябва да се вземат специфични и лични мерки за безопасност при шлифоване, заваряване и при употреба на тежки чукове.
 • Когато сглобявате оборудването или поставяте свързващите щифтове на цилиндрите, използвайте дървени, пластмасови или, при всички случаи, не много твърди инструменти, за да центрирате отворите Не използвайте пръстите на ръцете си, тъй като рискувате да се порежете.

ОБОРУДВАНЕ

 • Стандартното или специално оборудване, което трябва да се монтира на машината, или оборудването, което е било отстранено, трябва да се съхранява на безопасно място, където няма опасност да падне. Ако част от оборудването падне върху някого, то може да причини сериозни наранявания.
 • Когато сглобявате или отстранявате дадена част от оборудването, уверете се, че въжетата и подемната кука са в добро състояние, точно оразмерени, за да могат да вдигнат товара.
Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832