phone call email pin

ОСИГУРИТЕЛНИ БЛОКИРОВКИ

ОПАСНОСТ

 •  Ако е необходимо да извършите дейности по техническата експлоатация или да спрете машината при вдигнат носач на товарача, винаги задействайте механичната защитна блокировка и блокировката на лоста за управление.
 • Когато се движите по пътищата, винаги задействайте механичната блокировка, блокирайте лоста за управление, за да държите челната кофа в стабилно положение, като използвате блокировката на въртящия се механизъм и защитата на зъбците.
 • Когато се движите по пътищата или не работите с багерното съоръжение, винаги свързвайте стрелата с осигурителната блокировка, прибирайте изцяло носача и кофата и блокирайте въртящия се механизъм и лоста за управление.
 • Неспазването на тези правила може да доведе до сериозни повреди при случайно снижаване или завъртане на оборудването.

БЛОКИРОВКИ НА ЧЕЛНИЯ ТОВАРАЧ

Носачът на товарача е снабден с две осигурителни блокировки, които имат две съществени функции:

 1. ОСИГУРИТЕЛНА БЛОКИРОВКА (1): предназначена за позиция на носача, когато по него се извършват дейности по техническата поддръжка на двигателната част на машината, при проверка на оборудването на хидравличната система и на помощното оборудване, което се намира в отделението на двигателя, както и при всички проверки и дейности по техническото обслужване, които трябва да се извършат при повдигнат носач (A).
 2. ОСИГУРИТЕЛНА БЛОКИРОВКА (2): за позицията на рамото, ко- гато машината се движи по пътищата (B).

Важно е да запомните, че в работни условия трябва да поставите осигурителната блокировка (1) срещу носача (C) и да я застопорите в тази позиция чрез предпазния щифт (3), а осигурителната блокировка (2) поставете в отделението за инструменти, което се намира в операторската кабина, под седалката.

ВАЖНО
 • Осигурителните блокировки (1-2) винаги трябва да прилепват към основите на хидравличните цилиндри, върху чиито входящи отвори са поставени.
 • Осигурителните блокировки трябва да бъдат поставени окончателно чрез пресрещане на контактните повърхности една с друга, с бавно и продължително движение, така че да не се повреди главата на ци- линдъра.
 • След като сте поставили осигурителните блокировки в крайна позиция, фиксирайте ги с помощта на предпазните щифтове (3).
Image

БЛОКИРОВКИ НА БАГЕРНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

Багерното съоръжение се придържа изправено от единично свързващо звено, което не позволява снижаване на стрелата. Другото защитно устройство е свързано с въртящия се механизъм, който се блокира в централно или сгънато положение с помощта на щифт.

За да блокирате стрелата, направете следното:

 • Изцяло приберете кофата и рамото.
Image

 

 

 

 • Натиснете бутон (1), за да вдигнете осигурителната блокировка (3)
 • Вдигнете докрай стрелата и освободете осигурителната блокировка (1) (лампата не свети), за да задействате осигурителната блокировка на стрелата
 • Завъртете стрелата и поставете антиротационния щифт(4).
Image
 • Вдигнете стабилизаторите напълно и съединете предпазните вериги (5) към стабилизаторите. Контролното табло се деактивира чрез натискане на заключващия бутон (2) (Светлинната индикация е включена).
Image
 • Спрете двигателя и преместете лостовете (6), за да на- местите осигурителните блокировки.
 • - Натиснете бутона за блокиране на сервоуправлението (2) (светодиодът свети), за да се блокират лостовете за управление на обратната лопата.
Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832