БУШОНИ И РЕЛЕТА

ЦЕНТРАЛНО ТАБЛО С БУШОНИ- РЕЛЕТА И ДВИГАТЕЛ

ВАЖНО
  • Когато сменяте стопяем бушон, уверете се, че стартерният ключ е в позиция «О».
  • Ако предпазителите са окислени, корозирали или не пасват идеално в гнездото си, подменете ги само с нови бушони със същия капацитет.
  • Ако двигателят не завърта, когато ключът за запалване е на позиция « » СТАРТ, проверете бушона за стартиране на двигателя и ако трябва, го смените.

Бушоните и релетата са на единична основа, разположени отдясно на кабината. Може да се достигнат, като се свали капака (1).

Image

БУШОНИ И РЕЛЕТА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯТА, ОТОПЛЕНИЕТО И КЛИМАТИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Бушоните и релетата са групирани на единична основа, разположени под отделението за съхранение и могат да бъдат достигнати след отваряне на вратата (1) и сваляне на контейнера (2).

Image