phone call email pin


Какво трябва да направя?

visochina123Трябва да се уверите, че работата е правилно планирана, контролирана и извършвана от компетентни хора с умения, знания и опит да свършат работата.
Трябва да използвате подходящия тип оборудване за работа на височина.

Вземете разумен подход, когато обмисляте предпазни мерки.
Нискорискови, сравнително ясни задачи ще изискват по-малко усилия, когато става въпрос за планиране и може да има някои нискорискови ситуации, където здравия разум ви казва не са необходими конкретни предпазни мерки.

Мерки за контрол

Първо да се оценят рисковете. Факторите, които трябва да се претеглят, включват височината на задачата, продължителността и честотата, както и състоянието на повърхността, върху която се работи.

Преди да работите на височина работа чрез тези прости стъпки:

 • да се избягват работата на височина, когато това е разумно осъществимо
 • когато работата на височина не може лесно да бъде избегната, да се предотврати падането, като се използва съществуващо работно място, което вече е безопасно, или правилния вид оборудване
 • намаляване на разстоянието и последствията от падането чрез използване на подходящия вид оборудване, когато рискът не може да бъде отстранен

За всяка стъпка винаги се вземат предвид мерките, които защитават всички в риск (колективна защита), преди мерки, които защитават само индивида (лична защита).

Колективната защита е оборудване, което не изисква лицето, работещо на височина, да действа, за да бъде ефективно. Примери за това са постоянните или временните парапети, ножичните асансьори и скелета на кулата.

Личната защита е оборудване, което изисква лицето да действа, за да бъде ефективна. Пример е поставянето на безопасно сбруя и свързването му с въже, абсорбиращо енергия, към подходяща точка на закрепване.

Изисквания:

 • възможно най-много работа от земята
 • работниците да могат да се доберат безопасно до и от мястото, където работят на височина
 • да се гарантира, че оборудването е подходящо, стабилно и достатъчно здраво за работата, поддържа се и редовно се проверява
 • да се вземат предпазни мерки при работа или в близост до чупливи повърхности
 • да се осигури защита от падащи предмети
 • да се обмисли евакуация и спасителни процедури при извънредни ситуации

Да се избягват:

 • стълби за претоварване – помислете за оборудването или материалите, които работниците превозват преди работа на височина. Проверете пиктограмата или етикета на стълбата за информация;
 • прекален върху стълби или стълбове
 • стълба срещу слаби горни повърхности, например остъкляване или пластмасови улуци

Използвайте стълби или стълби за тежки или тежки задачи, използвайте ги само за лека работа с кратка продължителност (максимум 30 минути в даден момент).

Нека всеки, който не е компетентен (който няма умения, знания и опит да върши работата) да не работи на височина.

За оценка на опасностите при работа и типа падане, контролният списък по-долу може да ви помогне и да включва следните елементи:

 • Инспекция на работните места
 • На всички работници да се обяснят безопасните работни процедури
 • Създаване на добре развита комуникационна система
 • Осигурено адекватно осветяване
 • Работна област, инспектирана преди започване на работа
 • Зоната под работните места е барикадирана, особено под горещите произведения
 • Разположение за закрепване на ръчни инструменти
 • Всички работни платформи са гарантирани, за да бъдат с достатъчна здравина и ергономично подходящи
 • Изработени са мерки за преместване и проверени за качество и вид на материала
 • Достъп / Изход
 • Проходи с дръжки, средна релса
 • Всички чекове, решетки, правилно заварени/завити
 • Инспектират ли се стълбите и дали те се поддържат в добро състояние
 • Стълбите да са сложени
 • Подходящо ли е предпазването на стълбите за предотвратяване на подхлъзване, плъзгане или падане
 • 36" над върха на приземяването
 • Дали са вградени стълби, изработени от звукови материали
 • Стъпала и зацепки не повече от 12" в центъра
 • Метални стълби, които не се използват около електрически опасности
 • Правилна поддръжка и съхранение
 • Заварени/ завити правилно стълби
 • Всяко препятствие по стълбите
 • Стълби, поставени на десния склон
 • Дали рампата е снабдена с подходящ наклон
 • Подходящи ръчни дръжки/предпазни средства, предвидени в рампи
 • Поддържане на къща
 • Пътеки и всички надземни работни места,  да са изчистени от насипни материали
 • Ако има запалими материали, се изчистват
 • Целият материал на затвора се отстранява след спирането на затвора
 • По платформите и пътеките да няма масло/грес или друг хлъзгав разлив
 • Събраните скрап и други стоманени отпадъци се свалят от височината

Устройства за безопасност

 • Използване на ЛПС (по-долу споменати), осигурено за всички работници
 • Предпазна твърда шапка
 • Обувки за безопасност
 • Сбруя за цялото тяло по време на работа трябва да бъде закотвена
 • Ръкавици за ръце
 • Тавърлим
 • Очила
 • Точка за закрепване, осигурена на всички работни места
 • Обща линия за движение, при условие, че е необходимо линейно движение на височина
 • При необходимост се използват предпазни мрежи
 • Осигурена подходяща система за задържане на падане, която се следи и разполага на критични работни места
 • Гъсенни платки / система за безопасност за работа на чуплив покрив

 

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832