Категория
Ниво
Тип

Курсът за мотокар е по програма на Министерството на Образованието и детайлите по който трябва да следва курса са описани в НАРЕДБА № 1 ОТ 10 АПРИЛ 2006. Най-важното което трябва да знаете е, че за да се запишете трябва да имате 18 години, да сте физически и психически здрави и да имате завършено основно образование. Теоретичната подготовка трае 54 учебни часа а индивидуалната практическа подготовка трябва да е не по-малко от 8 учебни часа.

Какво е свидетелство за правоспособност за работа с мотокар?  

Водачите на мотокари играят решаваща роля за извършването на подемнотранспортните операции и безаварийното протичане на работните операции по преместване на товари в складовете и работните помещения. Преминаването на обучение в този курс ви дава уменията и опита да можете да управлявате мотокар, да извършвате ежедневна рутинна проверка на изправността на мотокара, да правите проверка на системите за безопасност спирачки и правилно да оцените годността и изправността на мотокара.

Ние ви даваме възможността да управлявате мотокари и електрокари като го правим прост и , безопасен процес. Ние ще ви обучим в устройство и безопасна експлоатация на машините и ще Ви запознаем с всички рискове при работа с техника в работна среда.

Независимо дали става въпрос за оператори на мотокар в складове, логистични центрове, пристанища и летища – без обучение в курсове за мотокаристи и електрокаристи в сферата на обработването на стоки, товари и доставки не би било възможно, разтоварване, преместване или складирано във фирмите би било рисково когато се използва не добре обучени служители и в резултат на това производството ще спре.