УРЕДИ И УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

УРЕДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА

 1. - Лост за промяна на хода
 2. - Спирачни педали
 3. - Педал за подаване на газ
 4. - Лост за управление на челния товарач
 5. - РЪЧНА СПИРАЧКА
 6. - Ръчна газ
 7. - Превключвател за блокировка на стрелата на багерното съоръжение
 8. - Превключвател за блокировка на водачите на багерното
 9. - Бутон за изключване на съединителя
 10. - Свободен бутон за включване на допълнителни опции.
 11. - Бутон за отваряне на кофа 4в1
 12. - Бутон за прибиране на кофа 4в1
 13. - Контролен бутон за скоростта на челния товарач
 14. - бутон СВАЛЯНЕ
Image
Image

УРЕДИ В ПРЕДНАТА ЧАСТ

 1. Предупредителна   сигнализираща   лампа    за намаляване на горивото
 2. Предупредителна лампа за задвижване 4х4
 3. Предупредителната светлина не свети
 4. Предупредителна лампа за ръчната спирачка
 5. Предупредителна сигнализираща лампа за тем- пературата на трансмисионното масло
 6. Предупредителна лампа за левия мигач
 7. Предупредителна лампа за десния мигач
 8. Предупредителна лампа за ниско налягане на маслото и авария на спирачната система
 9. Предупредителна лампа за обща аларма
 10. Предупредителна сигнализираща лампа за дълги светлини
 11. Предупредителна лампа за къси светлини
 12. Предупредителна лампа  за светлините за паркиране и контролните светлини
 13. Дисплей на предавките
 14. Дисплей с течни кристали за цифров скоростомер
Image
Image
Image

СТРАНИЧНИ УРЕДИ

 1. - Индикатор за нивото на горивото
 2. - Индикатор       за       температурата       на охладителната течност на двигателя
 3. - Брояч на оборотите - таймер
 4. - Предупредителна лампа за задръстване на филтъра за хидравлично масло (по избор)
 5. - Предупредителна сигнализираща лампа за генератора
 6. - Предупредителна сигнализираща лампа за предварително нагряване на запалната свещ
 7. - Предупредителна сигнализираща лампа за температурата на охладителната течност на двигателя
 8. - Предупредителна сигнализираща лампа за налягането на маслото в двигателя
 9. - Предупредителна лампа за задръстване на въздушния филтър
 10. - Превключвател за сигналната лампа
 11. - Звукова сигнализация
 12. - Блокиращ бутон на сервоуправлението
 13. - Контролен бутон за     скоростта     на багерното съоръжение
 14. - Превключвател за блокировка       на водачите на багерното съоръжение
 15. - Превключвател за блокировка на стрелата на багерното съоръжение
 16. - Аварийни светлини
 17. - Превключвател за светлини за паркиране и къси светлини
 18. - Превключвател за задвижване 4х4
 19. - Заден клаксон
 20. - Превключвател за предпазен вентил (ако е наличен)
 21. - Превключвател за системата за стабилизиране на товара (ако е инсталиран)
 22. - Превключвател за оборудването по избор (ако е налично)
 23. - Превключвател за хидравличния ръчен чук (ако е наличен)
 24. - Стартерен превключвател
 25. - Превключвател за вентилатора
 26. - Превключвател за климатичната инсталация (ако е налична)
 27. - Бутони за избор     на      режима     на управление.

БУТОНИ ВЪРХУ ЛОСТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕЛНИЯ ТОВАРАЧ

 1. - Бутон за изключване на съединителя
 2. - Свободен бутон за включване на допълнителни опции.
 3. - Бутон за отваряне на кофа 4в1
 4. - Бутон за прибиране на кофа 4в1
 5. - Контролен бутон за скоростта на челния товарач
 6. - бутон СВАЛЯНЕ
Image