phone call email pin

Безопасност при управление на мотокар

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА

Преди всяка смяна, се изследват мотокари за целите на безопасността.

Избягвайте да работите с превозно средство, което изисква поддръжка или ремонт (което трябва да бъде осигурено от съответните квалифицирани експерти).

Информирайте надзорния орган по смяната за всички установени проблеми, проблеми, въпроси или притеснения.

Мотокари работят уникално; тъй като те се насочват отзад, задната част на автомобила се нуждае от широка прочит, за да се завие.

Никога не оставяйте работещ мотокар без надзор. Всъщност оставянето на ключове в необслужвания мотокар (или по този начин оставянето на автомобила на възпламеняване) е незаконно и има сериозни последици като риск за безопасността, дори и без действителното настъпване на произшествие.

Знайте и никога не превишавайте товароподемния капацитет на мотокар.

Мотокарите трябва да следват определените пътища на работното място.

Правилата и разпоредбите на работните места трябва да се спазват.

Дръжте ръцете и краката далеч от кръста членове на мачтата - ако мачтата се спусне и хванете ръката си, ще страдате от сериозни наранявания.

Мотокарите трябва да се зареждат - след като, разбира се, те са изключени – на определени и добре проветриви места.

Мотокари, които не се използват, трябва да бъдат внимателно паркирани, като ръчната спирачка е натисната.

БЕЗОПАСНА И ГЛАДКА РАБОТА

Като оператор на мотокар, трябва да получите цялостно обучение и сертифициране на безопасността на мотокари, преди да ви бъде поверено тежкотоварната техника.

Бъдете внимателни и внимателни към заобикалящата ви среда по всяко време с тези съвети за безопасност на мотокар:

Избягвайте опасности на пода; хлъзгави или нестабилни повърхности, неравности, дупки и др.

Шофирането над малки, разпръснати опасности (като например парчета дърво) може да доведе до или ви нокаутира на място (и извън контрол)

Насочете мотокар напред при шофиране на рампи, но надолу на обратно.

Не зареждайте/разтоварвайте на рампата.

Предупреди другите, че идват с рог или с твоя глас.

Пазете безопасно разстояние от хора и от други камиони

Спрете само когато имате достатъчно място, за да поставите безопасно на пауза.

Обърнете внимание на всички промени в операционната среда.

Уверете се, че сте в пълен контрол на превозното средство.

Останете на мястото на оператора и дръжте тялото си в рамките на превозното средство през цялото време.

Носете предпазния си колан за предпазния калъф на автомобила; ако случаят е такъв, рамката ще предлага достатъчна защита (заедно с предпазния колан!).

Никога не позволявайте на неупълномощени хора да управляват или по друг начин да управляват мотокар.

Придържайте се към съответния дрескод:

Задължително предпазно оборудване (hi-visibility яке, здрава крак, твърди шапки)

Тесни дрехи, които не могат да бъдат уловени в уреди или устройства за управление

Никога не работете с мокри или мазни ръце или обувки. Лесно може да се плъзне или да се плъзне и да причини инцидент.

Знаеше ли?

Статистически, мотокарите са изключително 

Действия

Не забравяйте да инспектирате мотокар ежедневно, преди всяка смяна; никога не експлоатирайте мотокар с проблеми или се нуждаят от ремонт.

Операторите на мотокари трябва да бъдат обучени, проверени и сертифицирани.

Знайте мощността на мотокари и никога не го превишавайте.

Обезопасете и стабилизирайте товарите; шофирайте внимателно и бавно; и да се осигури видимост.

Винаги вземайте допълнителни предпазни мерки за хората около вас.

Елиминирайте опасностите за околните хора

Ако шофирате, винаги наблюдавайте другите хора около вас, особено тези, които са пеша.

Избягвайте бързи движения. Винаги шофирайте, спирайте, завъртете и вдигнете или спуснете вилиците бавно и възможно най-гладко.

Внезапните завои могат да изместят товар или дори целия мотокар извън баланса, което го прави много по-голям риск за оператора и особено за околните хора.

Бъдете особено внимателни при навигиране рампи, наклони, и оценки.

Винаги проверявайте внимателно, преди да завъртате или да поставите резервното превозно средство. Имайте предвид, че хората може да ходят или да стоят на една от вашите слепи страни (т.е. зад превозното средство) или да бъдат възпрепятствани от други препятствия;

На никого не трябва да се позволява да стои или да ходи под или по вилиците, независимо дали са празни или заредени.

КОГАТО ТОВАРИТЕ СТАВАТ ОПАСНИ

Повечето злополуки с мотокари се случват от изместващи се товари, които смачкват лицето по-долу.

Поставете товари обратно до мачтата, където те ще балансират най-стабилно; никога не поставяйте товарите в предната част на вилиците.

Никога не натоварвайте товарни автомобили извън одобрения капацитет.

Винаги пътувайте с вилиците, разположени възможно най-ниско, за да се повиши стабилността и защитата. Никога не пътувайте с вилици, които са повишени и/или наклонени напред.

Уверете се, че товарът е стабилен или закачен на място, преди да преместите превозното средство.

Натоварването трябва да бъде балансирано и на двете вилици.

Избягвайте разлагане, изкривявания или повредени по друг начин скиди и палети.

Когато се съхранява, бъдете бдителни за подхлъзване, нестабилни или токали.

Имат добър изглед и лесен достъп до рафта или мястото, където трябва да се позиционира натоварването.

Ако вашето натоварване пречи на изгледа, използвайте мотокар в обратна посока, за да подобрите видимостта и управлението на работата.

Ако видимостта остане възпрепятствана, включете помощта на наблюдател или помощник, който да ви води между препятствия и хора.

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832