phone call email pin

Общи условия

Общи условия

Добре дошли в kursove-za.com!

Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Професионал БГ ООД, намиращ се на kursove-za.com.

При достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате kursove-za.com, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и е в съответствие с условията на Компанията и условия. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като препращащи към същото.

<< бисквитки

Използваме използването на бисквитки. С достъп до kursove-za.com, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на Професионал БГ ООД.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем подробностите за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

<< Лицензия

Освен ако не е посочено друго, Професионал БГ ООД и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на kursove-za.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от kursove-za.com за ваша лична употреба, подложено на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва:

 • Препубликувайте материали от kursove-za.com
 • Продавайте, наемайте или подлицензирайте материали от kursove-za.com
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от kursove-za.com
 • Преразпределете съдържанието от kursove-za.com

Настоящото споразумение ще започне на датата на настоящото. Нашите Общи условия са създадени с помощта на Генератор на условия и и Генератор на политики за поверителност .

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Професионал БГ ООД не филтрира, не редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Професионал БГ ООД, неговите агенти и / или свързани лица. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения. До степента, разрешена от приложимото законодателство, Професионал БГ ООД не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или поява на Коментарите на този уебсайт.

Професионал БГ ООД си запазва правото да наблюдава всички Коментари и да премахва всякакви Коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или да доведат до нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакво право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или незаконни по друг начин материали, които представляват нарушение на поверителността
 • Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или поръчки или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Професионал БГ ООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират някой от вашите коментари във всякакви и във всички форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето Съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Държавни агенции;
 • Търсачки;
 • Нови организации;
 • Онлайн дистрибуторите на директории могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и
 • Акредитирани фирми в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да нямат хипервръзка към нашия уебсайт.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните типове организации:

 • общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • онлайн дистрибутори на директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, юридически и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Професионал БГ ООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзки към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до Професионал БГ ООД. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето фирмено име; или
 • Чрез използване на единния локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на друго описание на нашия уебсайт, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се използва логото на Професионал БГ ООД или друго произведение на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

<

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитите и защитите срещу всички искове, които възникват във вашия уебсайт. На който и да е уебсайт не трябва да се появява връзка (и), която може да се тълкува като клеветническа, неприлична или престъпна или която нарушава, нарушава по друг начин или защитава нарушението или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или някаква конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да аминираме тези условия и правилата за обвързване по всяко време. Постоянно свързвайки се с нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме задължени или не, нито да ви отговорим директно.

Не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или материалите в него ще бъдат актуализирани.

<< Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване;
 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или невярно представяне;
 • да ограничим някой от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • изключете някой от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, непозволено увреждане и за нарушение на законово задължението.

Докато уебсайтът и информацията и услугите в него се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832