phone call email pin

Предпазни мерки свързани с техническата поддръжка

РАБОТА ПОД МАШИНАТА

 • Винаги поставяйте работното оборудване на земята или, при всички случаи, възможно най-ниско до земята, преди да извършите сервизна дейност или ремонт под машината.
 • Винаги блокирайте добре гумите на машината.
 • Не работете под машината, ако не е добре укрепена
Image

ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА

 • Разлято масло или смазка, разпръснати инстру- менти или счупени парчета крият опасност, защото могат да предизвикат подхлъзване или спъване. Винаги поддържайте машината и работния участък чисти и подредени.
 • За да почистите машината, използвайте струя топла вода под налягане или пара и подходящи почистващи препарати, налични на пазара. Не използвайте нафта, масло или разтворители, тъй като първото може да остави мазен слой, който позволява полепване на прах, докато последните (дори ако не са силни) повреждат боядисаните повърхности и спомагат за появата на ръжда.
 • Докато почиствате машината, дръжте струята вода под налягане на минимално разстояние от приблизително 60 cм, за да не повредите предупредителните табели и пиктограмите.

Ако табелите са повредени, обърнете се към Komatsu или регионалния им представител, за да поръчате резервни табели и да ги смените.

 • Вода в електрическата система предизвиква окисляване на контактите и може да възпрепятства стартирането на машината или да предизвика внезапно и рязко стартиране. Поради тази причина, никога не използвайте водна или парна струя, за да почиствате датчиците, съединителните звена или вътрешната част на операторската кабина.
Image

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ

 • По време на дейностите по техническата поддръжка, оставете двигателя включен само ако това е абсолютно необходимо. Ако двигателят трябва да остане включен (например при проверка на функционалността на генератора за променлив ток), препоръчва се някой да остане в кабината на опера- тора, така че двигателят да може да се спре при необходимост.
 • Когато извършвате сервизни операции при работещ двигател, никога не премествайте блокиращите устройства от позиция “блокиране” и не променяйте позицията на лостовете за движение.

Персоналът по техническата поддръжка не бива да мести който и да било от лостовете за управление..

 • Когато извършвате дейности по техническото обслужване, не се допирайте до подвижните части на машината и не носете широки и свободни дрехи.

ПЕРИОДИЧНА СМЯНА НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

 • Периодично сменяйте следните компоненти, които са от изключителна важност за безопасността като цяло и за противопожарната безопасност:

Система за подаване на гориво: тръби за подаване на гориво и обратни тръби. Хидравлична система: главни нагнетателни тръби на хидравличната помпа.

Хидравлична система: циркулационни тръби от разпределителя към хидравличните цилиндри. Предпазен колан

 • Дори тези компоненти да изглеждат в добро състояние, те трябва периодично да се заменят с нови. В действителност тези компоненти се повреждат след известен период от време.
 • Ако една от тези части е дефектна, сменете я или я поправете, дори ако трябва да го направите, преди да е настъпил срока за извършване на задължителна смяна на компонента.

ПРАВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПО ВРЕМЕ НА ДОЛИВАНЕ НА ГОРИВО ИЛИ МАСЛО

 • Разлято гориво или масло прави пода хлъзгав и може да причини произшествия; почистете незабавно и внимателно замърсените участъци.
 • Винаги затягайте добре предпазните капачки на резервоара за гориво и за хидравлично масло.
 • Не използвайте гориво, за да почистите части на машината, които са замърсени с масло или прах.
 • Винаги доливайте гориво и масло на места с добра вентилация и не пушете.
 • Когато зареждате с гориво, дръжте здраво пистолета за зареждане и го поддържайте в постоянен контакт с отвора за зареждане, докато не приключите, за да избегнете поява на искри от статично електричество.
 • Не пълнете резервоара догоре, за да оставите място за разширяване на горивото.
Image

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

 • Не забравяйте, че тръбите за подаване на масло към работното оборудването са винаги под налягане; затова, когато трябва да долеете или да източите хидравлично масло, или да извършите техническа поддръжка или проверки на хидравличната система, препоръчително е да поставите оборудването на земята и напълно да освободите налягането, както и остатъчното налягане в резервоара.

Затова винаги носете предпазни очила и плътни ръкавици по време на проверките и използвайте парче картон или лист шперплат, за да проверите за течове на масло.

Малките течове от тръбите под налягане и избликващите струи са изключително опасни, тъй като те могат да наранят кожата и да проникнат в кръвта или да засегнат очите.

Ако ви засегне струя масло под високо налягане или получите наранявания, дори леки, незабавно се консултирайте с лекар.

Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832