phone call email pin

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИНЦИДЕНТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ С БАГЕР

ukazatelni-tabeli-za-obuchenie-za-bager.png

Указателни табели за безопасност, шум и вибрация

  • Указателните табели за безопасност трябва винаги да бъдат четливи и в добро състояние;`nd0 за тазицел, в случай че са замърсени с прах, масло или смазка, необходимо е да бъдат почистени с почистващ препарат, разтворен във вода. Не използвайте горивни вещества, бензин или разтворители.
  • Ако табелите са повредени, поръчайте нови от Komatsu или от представителя на Komatsu за вашия регион.
  • При подмяна на даден компонент, първоначално доставен с указателна табела за безопасност, уверетесе, че тази табела е поставена и на новия компонент.
  • Машината може да бъде снабдена и с други табели, в допълнение към тези, упоменати по-долу; винаги спазвайте и указанията, посочени на допълнителните табели.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УКАЗАТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА ШУМ В МАШИНИТЕ С КАБИНА

  • Указателните табели за шум трябва винаги да бъдат четливи и в добро състояние; за тази цел, в случай че са за- мърсени с прах, масло или смазка, необходимо е да бъдат почистени с почистващ препарат, разтворен във вода. Не използвайте горивни вещества, бензин или разтворители.
  • Ако табелите са повредени, поръчайте нови от Komatsu или от представителя на Komatsu за вашия регион.
  • В случай на подмяна на даден компонент, първоначално доставен с указателна табела за шум, уверете се, че тази табела е поставена и на новия компонент.
Image
This image for Image Layouts addon

ШУМ ИЗВЪН КАБИНАТА

  • Тази стойност обозначава нивото на шума извън ма- шината и се отнася за шума, възприеман от лицата, намиращи се в близост до работния участък.
This image for Image Layouts addon

ШУМ ВЪТРЕ В КАБИНАТА

  • Тази стойност обозначава максималното ниво на шума, възприеман от оператора вътре в кабината, когато тя е напълно затворена.

ВИБРАЦИИ, НА КОИТО Е ПОДЛОЖЕН ОПЕРАТОРЪТ

  • Според резултатите от тестовете, проведени, за да се определят вибрациите, подавани към оператора от машината, горните крайници са подложени на вибрации, по-ниски от 2.5 m/s2, докато частта от тялото в сед- нало положение е подложена на вибрации, по-ниски от 5 m/s2.

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832