КУРСОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОКАРИ


Курсът за електрокар се провежда по същите Наредби като курсът за мотокар. Главната разлика при курсът е, че машината на която се обучавате използва електромотори за задвижване. Сертификатът който получавате е един и същ за двете машини.

КУРСОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОКАРИ. ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОКАРИСТИ

elektrokarКурсовете за електрокари  са част от обучението по безопасност при управление електрокар в предприятията свързани с подемни машини. Част от програмата за намаляване на рисковете от злополуки , които преподават принципни знания при предварителна проверка на електрокар, безопасни изисквания при експлоатацията на машини, които създават риск за работещите с тях и за околните участници в товарния процес. Правилното манипулиране на товара с електрокари и мотокари, работа и придвижване на машината и избягване на опасности.

Практическо обучение се предлага в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Благоевград, гр. Панагюрище, гр. Шумен и на полигон,  снабден с електрокари и мотокари, стелаж, рампа и товари подходящи за извършване на упражнения при спазване на безопасност при работа.

Курс за мотокар може да се предложи на територията на цялата страна за работодатели, които  разполагат с електрокар или мотокар и условия за безопасно упражняване на тренировъчните модули.

Предлагаме и обучение на служители във фирми, които искат самостоятелно да научат своите работници за инструктори по обучение на електрокаристи и мотокаристи за различни специализирани електро и мотокари.

Поискай повече информация за изискванията към преподавателите и цени.

Искате ли да вземете онлайн обучение по теория за електрокари и мотокари?

Вижте онлайн обученията ни.

Този курс за обучение на електрокари и мотокари  е проектиран с параметри, определени от:

 • Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията където идентифицира знанията, практическите умения и изискванията за оценка, необходими на операторите на електрокар и мотокар. Практическата оценка на курса за обучение на оператор на електрокари изисква от операторите да демонстрират нивото на умения, еднакво или по-високо на възприетите от отрасъла стандарти чрез писмен тест и изпит по практика.
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. Когато електрокаристите и мотокаристите работят на строителна площадка се спазва и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Курсовете за обучение на  електрокар включват:

 • Въведение в курса за електрокаристи.
 • Свързано с експлоатацията на електрокари законодателство, Наредби и кодекси;
 • Видео обучение по теория за минималните изисквания при сертифициране на водачи на електрокари и мотокари за безопасна експлоатация;
 • Какви са отговорностите на работниците, отговорниците, ръководителите и работодателите;
 • Идентифициране на различни видове и степени на квалификация на подемните електрокари;
 • Предварителни рутинни проверки преди започване на работа;
 • Инспекция, на основните работни системи и механизми и записване на резултатите в сменен дневник и следене на графика за техническа поддръжка;
 • Товароподемност на повдигане и ограничения на натоварването - товарна диаграма;
 • Безопасност при обслужване на акумулаторната батерия за електрическо захранване и бутилки за пропан бутан и газовата система и допълнителното оборудване;
 • Безопасни оперативни процедури при транспортиране на електрокари и мотокари;

Тренировка на обучаемите с електрокар с противотежест:

 • Професионален наръчник за изучаване на устройство, механизми и системи на електрокарите и мотокарите във Вашата компания;
 • Изложение на участниците в курсове за необходимостта от обучение и сертифициране на електрокаристи и мотокаристи и минималните изисквания за упражняване на професията;

Тест за оценка на електрокаристи и мотокаристи и провеждане на предварителен изпит на листовки за електрокарист и  мотокарист .

Свидетелство за правоспособност и проверка на валидността на сертификата в информационната система на НАПОО и Министерство на Образованието;

Видео обучение с най-често правените грешки и причини за злополуки при експлоатация на електрокари;

Продължителност на курсове за електрокари и мотокари:

До 8 часа в зависимост от нивото на опита на участниците.

Оценяване:

За получаване на сертификат се изисква преминаване на 75%

Завършване:

След успешното завършване на обучението и полагане на изпитите участниците ще получат Свидетелство за правоспособност и Удостоверение за професионално обучение.

Обучение за електрокари и мотокари и полезни съвети

Експлоатацията на електрокар и мотокар може да изглежда като лесно, просто нещо да се направи, но ако не е направено правилно, могат да възникнат значителни наранявания и щети. Ако не сте правилно обучени да работите с електрокари и  мотокари, излагате себе си и другите на значителен и ненужен риск.

По-долу са някои полезни съвети, които винаги трябва да знаете, преди да работите с електрокари и мотокари:

 1. Потвърдете, че натоварването, което качвате, е в рамките на категорията за капацитет на машината, с която работите;
 2. Ако не сте сигурни за теглото на товара, който качвате, трябва да се консултирате с ръководител, за да потвърди товароподемността на машината;
 3. Потвърдете, че теглото на палета е равномерно разпределено. Ако не е, палет товарът трябва да бъде поставен отново, преди да се вдигне с машината.
 4. Ако трябва да се вдигне товар, който е небалансиран, винаги първо се уверете, че най-тежкият край е срещу петата на вилиците.
 5. Винаги проверявайте състоянието на палета преди да го вдигнете. Палет в лошо състояние може да доведе до срутване на товара. Ако видите повреден палет, свалете товара и го заредете на друг палет, след което извадете повредената палета от употреба.
 6. Ако се движите с опаковани стоки с палет, торбите трябва да бъдат кръстосано подредени и презастъпени, ако не, товарът може да падне от палета по време на повдигане или транспортиране.
 7. Ако имате голямо натоварване, което Ви пречи да гледате по посоката си на пътуване, трябва да пътувате на обратно / на заден ход/  и/или да имате друг човек, който да Ви напътства през цялото време на пътуването.
 8. Винаги мислете за крайната дестинация на натоварването си, преди да вземете товара. Понякога удобната позиция за натоварване може да не е удобна позиция при разтоварване.
 9. Не се опитвайте да повдигате или носите повече от един зареден палет едновременно.
 10. Винаги използвайте предпазна решетка на вилиците, когато се налага да повдигате или носите товари, които са по-високи от нормалното.
 11. Проверете, че предните вилици са отворени достатъчно широко, за да се осигури стабилност на товара и че тук има достатъчно място под товара, за да може вилиците да бъдат свободно поставени под палето.

Безопасност – Винаги! Винаги! Винаги....

 1. Задължително е да се работи в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 2. Прочетете и следвайте процедурите на вашия работодател за безопасност и здраве;
 3. Прочетете и спазвайте Ръководството за експлоатация и употреба на производителя  за използваната от Вас техника и оборудване;
 4. Носете подходящи лични предпазни средства (ЛПС);
 5. Придържайте се към информацията за товароподемност на оборудването на електрокарите и мотокарите и предупредителни знаци;
 6. Винаги извършвайте проверки преди смяната, визуални огледи, предхождащи стартирането на електрокарите и мотокарите;
 7. Съобщете на ръководителите си за отсъствието или дефекти в оборудването или в предпазните устройства;
 8. Тествайте всички функции на оборудването, за да осигурите правилното работно състояние;
 9. Избягвайте опасни ситуации, стръмни склонове и тесни пространства;
 10. Използвайте оборудването за това, за  което е предназначено;
 11. Уверете се, че сте правилно обучени и упълномощени да използвате електрокарите и мотокарите, с които работите;

Свържете се с нас днес, за да научите повече за обучението и темите, които са обхванати в него.