phone call email pin

Кога и как да се избере правилната подвижна работна площадка

Винаги когато е възможно, въз основа на оценката на риска трябва да се предпочете този вид съоръжение вместо стълби или въжета. Преди избор на подвижна работна площадка, трябва да се отговори на следните въпроси:

 • Каква е необходимата височина на повдигане?
 • Какво е страничното отстояние от платформата до мястото за работа?
 • Какви са характеристиките на повърхността, служеща за основа на устройството (вид, състояние, наклон и откос, препятствия, здравина, носимост на натоварване, неравностти и пр.)?
 • Колко работници са необходими на работната площадка?
 • Какво е теглото и размерите на оборудването, което ще бъде повдигано на площадката?
 • Има ли някакви електрически уредби – електропроводи, трафопостове и подстанции, радио и телевизионни предаватели или други електрически съоръжения в близост до или в обхвата на движение на подвижната площадка по време на нейната работа?
 • Как се използва подвижна работна площадка ?

От първостепенна важност е да се съобразите с препоръките за използване, дадени от производителя в инструкцията за експлоатация и с основните изисквания за здраве и безопасност при работа и по-специално със зададените ограничения за гарантиране устойчивостта на работните съоръжения, максималната скорост на вятъра, странични наклони товароподемност, товароносимост на настилката или пода и други.

При използване на подвижни работни площадки (вишки) на постоянно място, площадката трябва да бъде обездвижена с клинове и да се използват междинни опорни плочи под стабилизаторите ѝ (в зависимост от плътността на земята).

Важно е преди придвижване на площадката да се провери маршрутът, и по-специално да се оцени наклонът и неравните места ъглите на завиване, височината на проходите, наклонът трябва да е съвместим с конструкцията на площадката.

При работа с подвижна работна площадка работниците трябва винаги да са закачени към нея с предпазно въже (ЛПС), за да се предотврати падане.

Освен това, след оценката на риска:

 1. Монтирайте и използвайте подвижни работни площадки (вишки) по безопасен начин, в съответствие с инструкциите, дадени от производителя и се уверете, че няма риск от притискане на работещите или повреда на структури проводници тръбопроводи и други в работния обхват на площадката.
 2. Поставете обездвижващи клинове за колелата на подвижната работна площадка, ако тя се ползва на постоянно място.
 3. В случаи (и когато плътността на земята изисква това) използвайте междинни опорни плочи (подложки) за стабилизаторите или изградете структора от кръстосани дървени греди с достатъчна ртовароносимост за да се предотврати потъване на стабилизатор в терена.
 4. Проверете маршрута на подвижната работна площадка, преди да я преместите (за препятствия, паднали предмети, неравности, изкопи канавки и пр.).
 5. На места с пътен трафик, когато има риск от сблъсък с пътни превозни средства, обезопасете района на работната площадка, като поставите и подходящи предупредителни знаци.
 6. Спазвайте стриктно препоръките от инструкциите за експлоатация отнасящи се за устойчивостта на подвижната работна площадка (вишка).
 7. Спазвайте безопасно разстояние до въздушни електропроводи и други електрически уредби, за да избегнете риск от поражение от електрически ток;
 8. Организирайте работата така, че в случай на злополука или спешен случай винаги да има втори работник, който да задейства алармените системи, да свали аварийно площадката, да подаде сигнал и извика помощ при необходимост.

фиг 1 - Работа с ножична вишка

Image

фиг 2 - Работа с артикулираща вишка

Image

фиг 3 - Работа с вишка колонен тип

Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832