phone call email pin

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

ПОТЕГЛЯНЕ

 • Когато придвижвате машината, поставете челната кофа на около 30–40 см над земята; тази позиция позволява да се прецени по-точно пространството, необходимо за придвижване на машината и в същото време осигурява стабилност на машината.
 • Ако управляващият лост на челната кофа трябва да се използва по време на придвижването, не го движете рязко; внезапните маневри променят положението на машината и затрудняват управлението й.
 • Когато се придвижвате по неравен път, поддържайте ниска скорост и избягвайте внезапни движения на рамото на кофата.
 • Ако машината трябва да премине през някакво препятствие, придържайте оборудването колкото е възможно по-близо до земята и се придвижвайте с ниска скорост, за да не натоварвате осите и гумите.
Image

КОГАТО СТАРТИРАТЕ ДВИГАТЕЛЯ

 • Преди да се качите в машината, обиколете я и проверете дали има хора и предмети, които биха могли да попречат на работата.
 • Не пускайте машината в ход, ако са поставени предупредителни табели на кормилото и лостовете за управление.
 • Когато пускате машината в ход, натиснете клаксона като предупредителен сигнал.
 • Пуснете машината в ход и я управлявайте само в седнало положение и след като сте сложили предпазния колан.
 • Не позволявайте на никого да се качва на машината или да влиза в кабината.

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 • Машината е оборудвана с многофункционални осигурителни блокировки, които трябва да се изпол- зват както по време на техническото обслужване, така и при движение по пътищата.
 • Когато е необходимо да се движите по пътищата, следвайте следните указания:
 • Поставете осигурителната блокировка на челния товарач, така че кофата да е повдигната над земята, като по този начин разполагате с по-добра видимост и стабилност на машината.
 • Поставете осигурителното устройство против обратно въртене на челната кофа и го закрепете със застопоряващ щифт.
 • - Поставете защитното покритие на зъбците на челната кофа.
 • Повдигайте стрелата на багерното съоръжение до зацепването на предпазната муфа. Носачът и кофата трябва при всички случаи да бъдат напълно прибрани.
 • Багерното съоръжение трябва да бъде обърнато и да лежи върху конструкцията. Това е стандартното разположение според изискванията за движение по пътищата в Италия.
 • При движение с прибрано багерно съоръжение, уредбата трябва да бъде преместена към осевата линия на пътя, блокирано, и кофата да е насочена към банкета.
 • Застопорете багерното съоръжение с щифта против въртене.
 • Поставете защитните вериги, за да избегнете случайно падане на стабилизаторите.
 • Задействайте осигурителните блокировки на лостовете за управление на товарача и багерното съоръжение. За допълнителна информация относно разположението им, направете справка с "3.1 ОСИГУРИТЕЛНИ БЛОКИРОВКИ".
 • Когато е необходимо да се движите по пътищата, трябва да изключите едновременното задвижване на чети- рите колела и спирачните педали трябва да бъдат свързани със съответния щифт.
 • Когато се движите по пътищата, спазвайте правилата за движение и включвайте сигналната лампа над кабината.
 • Когато се движите по пътищата, изключвайте работните светлини.
ВАЖНО
Винаги спазвайте действащия правилник за движение по пътищата.

ПРОВЕРКИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД

 • Когато работите в опасни участъци или при лоша видимост, определете човек, който да насочва придвижването на машината и пътното движение в работния участък.
 • Преди да придвижите машината, натиснете клак- сона, за да предупредите хората, намиращи се в ра- ботния участък.
 • Зад машината съществуват т.нар. “мъртви зони”, които не се виждат през огледалата за обратно виждане и в които може да са застанали хора.

Поради това, трябва да сте сигурни, че никой не е застанал зад машината, преди да потеглите на заден ход.

По желание, можете да оборудвате машината със звукова сигнализация (1), която се използва при движение на заден ход; преди да се движите назад, се уверете, че тя е в изправност.

Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832