КУРС ЗА КРАНИСТИ

Курсове за кранисти на Автокран до 16 тона, курс за автокран с неограничена товароподемност, курсове за кулокранисти, кранисти на мостови и козлови кранове, курс за портален кран, курсове за други кранове и повдигателни съоръжения.

Курсовете за автокранисти се провеждат съгласно наредбата за НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН"

Запитване за курс и информация за обучението може да получите на телефон 08 85 199 140

Курс за кранисти Описания

Индивидуално обучение за всеки кандидат за оператор на кран.

Ние се стремим да отговорим на нуждите на нашите клиентиот обучение на кранисти и специалисти. Ако се нуждаете от специално образование не фигурира в списъка, моля да споделите с нас вашите потребности от обучение.

 

Курс за опресняване на знанията и уменията на кранисти и машинисти на повдигателни съоражения.Това са еднодневни работни срещи и на място в съответствие с всички приложими ДАМТН стандарти за учебните цели с кран и сапани на такелажанк.

 

Изпитване и използване на основното оборудване намеса в програмата ден подготовка включва ръцете на външните баланси товароподемност монтаж на хардуер е лесно да прашка капацитет капацитет прашка повдигане и спецификации лесно. При успешно завършване, студентите получават сертификат за завършване и карта портфейла размер. Това обучение могат да бъдат предлагани на място или на мястото на своя избор. Това обучение на място с оборудване, демонстрации, и се придържа към Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда стандарти за облекло

 

Прикачни аксесоари

Това обучение включва всички дейности по обучението в такелажник на място прикачни стандарти в списъка. Двудневната програма за обучение е предназначена за хора, които работят за с автокран, кулокран и други собственост или нает от Работодателя.

 

Автокран оператор

Тази продължила три дневен курс запознава студентите с най-важните аспекти на мобилните операции кран, включително изисквания и значението на проверката кран и безопасност. Това обучение отговаря на изискванията на ДАМТН за сертифициране на автокран оператор. Заредете изчисления за класа и практически упражнение оборудване, включени в програмата. Успешното завършване осигурява на студентите със сертификат и ДАМТН и се записват в отчети съответствие на архив карта.

Курсове за автокран

Въздушни Вдигни / Crane обучение

Това ръце на класната стая и 1 ден, разбира се, че студентите с необходимите проверки и оперативни практики, които ще бъдат използвани за повишаване на главата му да го погледнете. Този курс отговаря на изискванията на ДАМТН за сертифициране лифт кран оператор. Програмата изисква учениците да завършат в клас и изпълнява практическа демонстрация на уменията на оператора. Това обучение може да бъде предложено на работното на краниста място в нашия учебен център или на място 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !