НАРЕДБА 2815 ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КУРСОВЕ ПО НАРЕДБА 2815 на ГДПБЗН

НАРЕДБА № Iз-2815 ОТ 7 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Курсове Наредба 2815 на ГДБЗН за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г

Покана за записване в курс по Наредба 2815 организиран от

Учебен център "Професионал БГ"  с любезното съдействие на

Лидера на пазара за системи за сигурност "АНДИ" ООД

Курса започва на 29. 10. 2012

Цена  520 лева без ДДС и изпитна такса 30 за АМВР.

Записване на тел. 0885 199 140 и   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Отстъпка 10% за фирмите използвали услугите на Учебен център Професионал от 2009 г. до 01.11.2012, или лицензирани по Наредба 2815.

Курсовете по наредба 2815 ще се проведат през месец септември по одобрена програма в следната последователност:
Курс начално обучение Наредба 2815 гр София започва на 10.09.2012. година
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Пловдив Започва на 17.09.2012. година.
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Варна Започва след 20.09.2012. година при наличие на достатъчно кандидати записани до 14 септември.

Можете да се запишете на е-майл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. изпратете данните на фирмата за фактура  и запишете за кой курс на обучение се интересувате и оставете телефонен номер за контакти с Вас

Цената на курс 550 лв без ДДС.

 

 

 

Отстъпка 10% за фирмите използвали услугите на Учебен център Професионал от 2009 г. до 01.09.2012


Повече информация може да получите на тел: 0885 199 140.

Покана за записван в нов курс по наредба 2815 на ГДПБЗН

Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Курсовете за обучение започват в градовете:


Пловдив 25.06.2012-09.07.2012 цена 550 лв.
София   02.07.2012-16.07.2012 цена 550 лв.


Курса е задължителен за всички техници и ръководители, занимаващи се с поддържане и обслужване на изброените по долу системи, липсата му е основание за отнемане на лиценз на фирмата сключила договор за абонамент.


Обучението е с продължителност 94 уч. часа по програма на АМВР.
Модул I: Пожароизвестителни системи;
Модул II: Пожарогасителни системи;
Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с вътрешни противопожарни кранове;
Модул IV: Системи за управление на дим и топлина;  
Изпита е пред представители на АМВР.
Записване на е-майл   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с данните на фирмата за фактура и имената на лицата за обучение.
Учебен център "Професионал БГ"е лицензиран по закона за Професионално Образование и Обучение.
за контакти и информация:
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777
kursove-za.com

 

 

Покана за участие в курс

по наредба 2815 на ГДПБЗН  Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,
пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.
Пловдив 28.05.2012-08.06.2012 цена 550 лв.
София   04.06.2012-15.06.2012 цена 550 лв.
Обучението е с продължителност 94 уч. часа.
Изпита е пред представители на АМВР
Учебен център "Професионал БГ"
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777

 

Обучение по 4 основни  модула

Модул I: Пожароизвестителни системи

Модул II: Пожарогасителни системи

Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с

вътрешни противопожарни кранове.

Модул IV: Системи за управление на дим и топлина

 

 

Курса завършва с изпит пред представители на АМВР.

Удостоверенията за преминат курс по наредба 2815 се издават до 2 работни дни след изпита.

Записване за курс по Наредба 2815 на е-майл :

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Оферта за обучение на техници по Наредба 2815Поради бързото изчерпането на свободните места в курса за обучение в гр. София за 09.04.2012 по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.Учебен Център Професионал БГ ви кани да се присъедините към Новите Курсове по програмата за обучение на Академията на МВР за град София и Пловдив

Обучението стартира:

на 26.04.2012г. в град Пловдив

За град София и Пловдив обучението ще се проведе

 • Специално оборудван по изискванията на програмата на АМВР кабинет на територията на Анди ООД гр. Пловдив;

 • За обучението по теория в гр. Пловдив има организиран транспорт до учебният кабинет.

 • С помощта и съдействието на компании от сектор сигурност, с които учебният център има сключен договор за ползване на мостри и експонати за обучение;

 • Учебни кабинети в АМВР за по добър учебен процес;

 • За обучение по практика, ще бъдат показани мостри на реално функциониращи съоръжения. Курса се провежда на две групи по десет човека в градовете София и Пловдив.

Преподавателският състав

Състои се от специалисти с опит и работещи в АМВР, ТУ София, КИИП София град, Инженери работещи в фирми с доказани традиции в областта на системите за сигурност.

Обучението за град Варна

е предвидено да започне първата седмица след

великденските празници 17-22.04За град Варна обучението ще се проведе

 • Специално оборудван по изискванията на програмата на АМВР кабинет на територията на "Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита - Варна” EАД ;

Записването в курса става след запитване по Е-Майл До Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Писмото трябва да съдържа информация за:

 • Колко човека ще бъдат записани за курса;

 • Данните на фирмата за данъчна фактура;

 • Списък с имената на лицата за обучение и потвърждение на това, че лицата имат завършено средно образование.

Само фирмите, които са заплатили обучението по фактура издадена от УЦ Професионал БГ са записани с гарантирано място за сформирания курс.Документи, които лицата записани в курса трябва да представят при започването на първите лекции са: • Копие от диплом за завършено средно или висше образование;

 • Заявление по образец за включване в курса;

Цени и предимство при записване:Цена за един обучаем, 550 лева без ДДС;Цена при записване на повече от двама техници - по договаряне.Предимство при включване в курса ще имат фирмите, платили първи за техните служители. • Учебният център притежава ЛИЦЕНЗИЯ № 201112901 за професионално обучение от НАПОО

 • Писмено становище от ГДПБС, че удостоверенията издадени от центъра, ще са валидни за лицензиране на фирмите по Наредба 2815.гр.София, 22.03.2012 год. Професионал БГ ООД,

Цариградско шосе 123 Лъчезар Симеонов

 

 

В сила от 18.11.2011 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна

 

безопасност

(ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ПБ;

2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите по т. 1;

3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства и лица за осъществяване на дейностите;

4. организацията на дейността на търговците;

5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на

населението (ПБЗН).

Чл. 2. Разрешения се издават на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, които отговарят на изискванията по Закона

за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на наредбата.

Чл. 3. Дейностите по чл. 1, т. 1 се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект

съобразно издаденото разрешение.

Раздел II.

Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците

Чл. 4. Търговците по реда на тази наредба могат да получат разрешение за извършване на дейности, свързани с ПБ, както следва:

1. пожарогасителна дейност;

2. спасителна дейност;

3. (В сила от 19.05.2012 г.) противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за

осигуряване на ПБ в обекти;

4. (В сила от 19.05.2012 г.) експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения.

Чл. 5. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за гасене на пожари;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили;

3. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за възникване на пожар;

5. спасяване на хора и имущество;

6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;

7. определяне на необходимите количества гасителни вещества за пожарогасене;

8. осигуряване на ПБ при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.

Чл. 6. Спасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации в обекта;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили;

3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при възникване на бедствия, аварии или извънредни ситуации в обекта;

5. евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;

6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от бедствия, аварии или извънредни ситуации;

7. определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности.

Чл. 7. Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ

в обекти включват:

1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на

пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

2. противопожарно обследване;

3. пожарен контрол;

4. установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;

5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

6. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и

нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

7. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

8. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и

безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).

Чл. 8. Експлоатацията на противопожарни уреди и съоръжения включва:

1. сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, и/или

2. поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и

топлина и пожарни кранове.

Раздел III.

Професионална квалификация, технически средства и личен състав за осъществяване на дейностите

Чл. 9. Лицата, които осъществяват дейности по чл. 4, трябва да притежават необходимата професионална квалификация,

да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани, да са клинично здрави и да

не страдат от психически заболявания.Чл. 10. (1) Дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 3 се ръководят от търговеца или наети от него лица.

(2) Лицата по ал. 1 имат необходимата професионална квалификация, ако:

1. притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока в област "технически науки" по

специалност "Пожарна и аварийна безопасност" или други сходни специалности в сферата на ПБ, придобита в

акредитирани висши учебни заведения в страната или в чужбина;

2. притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока по други специалности в област

"технически науки", завършили са курс за първоначална професионална подготовка във факултет "ПБЗН" при

Академията на МВР и са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;

3. притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години на офицерска длъжност и/или

длъжност от категория Г или по-висока в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност.

(3) Необходимата професионална квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 4, т. 1 и 2,

е налице, когато те отговарят на изискванията на ал. 2 или на едно от следните изисквания:

1. притежават средно образование и са преминали курс за първоначална професионална подготовка по направлението на дейност

в Академията на МВР или в сродни учебни заведения на други държави;

2. притежават средно образование и са прослужили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по направлението на дейност;

3. водачите на пожарен или спасителен автомобил отговарят на условията по т. 1 или 2 и притежават свидетелство за управление на

моторно превозно средство за съответната категория.

(4) Необходимата професионална квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 4, т. 3, е

налице, когато те отговарят на изискванията по ал. 2 или притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години в структурните звена за ПБЗН по направление държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.

(5) Дейността по чл. 8, т. 2 се ръководи от търговеца или наети от него лица, които притежават образователно-квалификационна

степен "бакалавър" или по-висока в област "технически науки", придобита в акредитирани висши учебни заведения в страната или в

чужбина, и отговарят на условията по ал. 6.

(6) Необходимата квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 8, е налице, когато притежават

средно образование и отговарят на следните условия:

1. притежават удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете за професионално обучение,

лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение;

2. притежават удостоверение за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на всеки 5 години след издаване на

удостоверението по т. 1.

(7) След завършване на обучението по ал. 6 теоретичните и практическите знания и умения на лицата се оценяват от изпитна комисия,

назначена от обучаващата организация, с включени представители от Академията на МВР.

(8) Обучението по ал. 6 се извършва по програма, разработена от Академията на МВР и съгласувана от Главна дирекция "Пожарна

безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР).

Чл. 11. За осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 търговците наемат по договор необходимия брой лица и осигуряват

пожарна и спасителна техника, комуникационни и лични предпазни средства, сгради, гаражи, помещения за експлоатация на

пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на постоянна местостоянка в охранявания

обект или в непосредствена близост до него.

Чл. 12. Необходимият брой служители за осъществяването на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 се определя от броя на пожарните и спасителните автомобили на оперативно дежурство, като минималният състав на един екип на един автомобил е трима души, в т.ч. водачът на автомобила.

Чл. 13. За обектите по чл. 91г ЗМВР минималният брой техника и личен състав на дежурство за изпълнение на дейности по чл. 4, т. 1 и 2 се определя съобразно пожарната характеристика на обекта по утвърдена от министъра на вътрешните работи методика.

Чл. 14. Когато търговецът е сключил договор за осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 с повече от един обект на територията на една или повече области, назначава ръководител за всеки обект, който отговаря за изпълнението на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2.

Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, както и при освобождаване или наемане на лица, които да ръководят или непосредствено да осъществяват дейности по смисъла на тази наредба след вече получено разрешение, в двуседмичен срок от датата на освобождаване (наемане) търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението.

(2) За допълнително наетите лица към уведомлението се прилагат всички изискващи се документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията на тази наредба към наетите лица.

Раздел IV.

Ред за приемане и разглеждане на документи за издаване на разрешение

Чл. 16. (1) Разрешение (приложение № 2) за осъществяване на дейностите по чл. 4 на територията на цялата страна се издава от директора на ГДПБЗН - МВР.

(2) Разрешение (приложение № 2) за осъществяване на дейностите по чл. 4 на територията на областта или в обект се издава от съответния началник на Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН)/Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУПБЗН).

(3) За разглеждане и проверка съответствието на представените документи за издаване на разрешения на търговци директорът на ГДПБЗН - МВР или началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН сформират постоянно действащи комисии.

Чл. 17. (1) За издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по чл. 4 търговците подават писмено заявление (приложение № 1).

(2) Към заявлението търговецът прилага следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;

2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат задължения;

3. документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

(3) Към заявлението търговецът прилага за ръководителя и за лицата, непосредствено осъществяващи дейност по чл. 4, следните документи:

1. списък с трите имена и длъжностите на лицата;

2. свидетелства за съдимост;

3. медицински удостоверения за здравния статус;

4. удостоверения от лечебно заведение, че лицата не страдат от психическо заболяване;

5. документи, удостоверяващи квалификацията по чл. 10 на лицата.

(4) Всички документи по ал. 2 и 3 се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис.

Чл. 18. Разрешение (приложение № 2) или отказ за издаване на разрешение се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Чл. 19. (1) Не се издава разрешение по заявление, което не удовлетворява изискванията на наредбата. В тези случаи органът по чл. 16 писмено уведомява заявителя да отстрани констатираните недостатъци и да представи необходимите документи в 3-дневен срок от получаване на съобщението.

(2) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(3) Органът по чл. 16 прекратява производството, когато в срок не бъдат отстранени нередовностите в заявлението.

Чл. 20. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва от търговеца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. Разрешенията за осъществяване на дейности по чл. 4 се издават за срок от 5 години.

Чл. 22. В 14-дневен срок СУПБЗН/ОУПБЗН изпращат в ГДПБЗН - МВР копия на издадените или отнетите разрешения на търговци от областта и получените уведомления по чл. 28.

Чл. 23. За издаване на ново разрешение търговците подават заявление по реда на чл. 17 в 14-дневен срок преди изтичане срока на действие на издаденото разрешение.

Чл. 24. (1) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на издадено разрешение в срок от 24 часа от настъпване на съответното събитие или от узнаването му търговецът писмено уведомява органа, който го е издал, като описва обстоятелствата.

(2) Дубликат на разрешение се издава в 3-дневен срок от датата на представяне на писмено искане с приложен документ за внесена държавна такса.

Раздел V.

Единен регистър на издадените разрешения

Чл. 25. (1) В ГДПБЗН - МВР се води единен регистър на издадените разрешения, съдържащ:

1. наименование на търговеца;

2. вид на дейността;

3. наименование, организационно-правна форма на юридическото лице, седалище и адрес на управление, данни от регистрацията в търговския регистър, информация за назначените лица и наличната пожарна и спасителна техника;

4. информация за ръководителите на дейностите;

5. валидност на разрешението;

6. номер на разрешението;

7. списък на обектите, за които има сключен договор, и срока му на действие - за дейностите по чл. 4, т. 1 и 2;

8. основание и дата на отнемане на разрешението.

(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.

(3) Редът за достъп до данните, съхранявани в единния регистър по ал. 1, е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 26. (1) Информация за издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по наредбата се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа:

1. наименование на търговеца, седалище и адрес на управление;

2. вид на осъществяваната дейност;

3. наименование на органа, издал разрешението;

4. регистрационен номер и срок на валидност на разрешението;

5. основание и дата на отнемане на разрешението.

Раздел VI.

Организация на дейността на търговците

Чл. 27. (1) Търговците, осъществяващи дейности по тази наредба, изготвят и съхраняват следните документи:

1. копие на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 4;

2. документи, удостоверяващи квалификацията на лицата, извършващи дейности по чл. 4;

3. копие от договора, подписан с ръководителя на обекта за осъществяване на дейности по чл. 4;

4. планове за гасене на пожари и за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации;

5. заповеди, вътрешни правила, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБЗН в обекта и обучението по ПБ;

6. протоколи от извършени противопожарни обследвания и документи от осъществения пожарен контрол;

7. дневници и протоколи по чл. 40, ал. 5 и 6, удостоверяващи извършено обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 40, ал. 1;

8. документи от извършено поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 40, ал. 3;

9. документи от извършени проверки на дейността на търговеца от органите за ПБЗН при МВР.

(2) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и съхранява дело с документи, отнасящи се до:

1. организацията на дежурствата на наетите лица и техника;

2. длъжностните характеристики на служителите;

3. месечните графици за дежурство на наетите лица;

4. организацията на дихателната защита и спазване на правилата за безопасност и здраве;

5. техническите и контролните прегледи на пожарната и спасителната техника;

6. дневник за регистриране на ликвидираните произшествия (приложение № 3);

7. справки до СУПБЗН/ОУПБЗН - МВР за ликвидирани произшествия (приложение № 4).

(3) Плановете за гасене на пожари и за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации се съгласуват със съответната СУПБЗН/ОУПБЗН - МВР и се утвърждават от ръководителя на обекта.

Чл. 28. (1) За всеки сключен или прекратен договор в двуседмичен срок от датата на влизане в сила търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението, за осъществяване на съответната дейност по чл. 4, т. 1 и 2.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

1. предметът на сключения договор и наименованието на обекта;

2. видът на дейността, която ще се осъществява;

3. ръководителите на съответните дейности;

4. списъкът на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

5. броят и видът на пожарните и спасителните автомобили и тяхната постоянна местостоянка.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат копия от регистрационните талони на пожарните и спасителните автомобили и копие от нотариално заверен договор за ползване на тези автомобили, когато не са собственост на търговеца.

Чл. 29. За приемане на съобщения за възникнали произшествия в охраняваните обекти на местата на постоянна дислокация на пожарните и спасителните автомобили търговците по чл. 4, т. 1 и 2 оборудват помещения, съоръжени с необходимата комуникационна и оповестителна техника, в които се осигурява денонощно присъствие на дежурно лице.

Чл. 30. Дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 се осъществяват от дежурни смени 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата по утвърден от ръководителя на дейността месечен график и при спазване изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му.

Чл. 31. За всяка дежурна смяна се определя лице, което отговаря за цялостната дейност по време на дежурството.

Чл. 32. Дежурството с пожарни и спасителни автомобили за всеки обект, за които търговецът има сключен договор за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2, се осъществява на постоянно място в охранявания обект или в непосредствена близост до него.

Чл. 33. По време на дежурството на наетите лица не могат да се възлагат други дейности, неуредени в тази наредба.

Чл. 34. На наетите лица от дежурните екипи се осигурява индивидуална екипировка и лични предпазни средства в количества не по-малки от определените в приложение № 5.

Чл. 35. Пожарните и спасителните автомобили се оборудват с пожаро-техническо и спасително въоръжение в количества не по-малки от определените в приложение № 6.

Чл. 36. (1) Външното оцветяване и обозначаване на пожарните и спасителните автомобили на търговците, както и обозначенията върху специалната екипировка и личните предпазни средства на наетите лица, непосредствено осъществяващи дейностите по чл. 4, т. 1 и 2, трябва да се отличава от определените за органите за ПБЗН.

(2) Лицата, ръководещи или непосредствено осъществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2, носят отличителен знак на търговеца върху работните и защитните облекла.

Чл. 37. (1) Не по-рядко от един път в годината във всеки обект наетите лица, осъществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2, провеждат тренировка за ликвидиране на условно възникнало произшествие с използване на наличната пожарна и спасителна техника в обекта, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта.

(2) Не по-рядко от един път в годината в охранявания обект се провежда съвместна тренировка с органите за ПБЗН, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта и ръководството на съответната СУПБЗН/ОУПБЗН.

Чл. 38. В случай на отсъствие на ръководителя на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 търговецът с писмена заповед определя негов заместник.

Чл. 39. Противопожарното обследване по чл. 7, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.

Чл. 40. (1) Търговци, извършващи експлоатация на противопожарни уреди по чл. 8, т. 1, осъществяват дейността си и разполагат с технически средства в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не разполагат с технически средства за извършване на хидростатично изпитване, ако същите са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.

(3) Търговци, извършващи експлоатация на противопожарни съоръжения по чл. 8, т. 2, осъществяват дейността си и разполагат с технически средства, както следва:

1. за поддържане и обслужване на ПИС и ПГС - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

1.1. за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

1.2. за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

1.3. за стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

1.4. за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)";

1.5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

1.6. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";

1.7. за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";

2. за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";

3. за поддържане на системи за управление на дим и топлина - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".

(4) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване.

(5) Стикерите по ал. 4 трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 4, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване) и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 7).

(6) За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (приложение № 8), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.

Раздел VII.

Контрол на дейността на търговците. Отказ за издаване на разрешение. Отнемане на издадено разрешение

Чл. 41. (1) Контролът на дейността на търговците се осъществява чрез извършване на проверки от органите за ПБЗН.

(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да установят наличието на условия за осъществяване на дейността от търговеца и спазването на условията, при които е било издадено разрешението.

(3) Проверките са:

1. контролни - извършват се 3 месеца след издаване на разрешение или сключване на договор с юридически и физически лица за установяване наличието на условия за осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 4;

2. периодични - извършват се не по-малко от един път за срока на действие на разрешителното.

(4) Проверки на търговци не се извършват по анонимен сигнал.

Чл. 42. Комисиите за извършване на проверки по чл. 41 се назначават със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР или началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН.

Чл. 43. При проверките по чл. 41 комисията има право да посещава обектите, с които търговецът има сключени договори, да се запознава с документите относно спазването на изискванията и условията за издаване на разрешението.

Чл. 44. Резултатите от извършените проверки се оформят в протокол, който се съставя в два екземпляра, като единият се връчва на търговеца, а другият с доклад за извършената проверка се представя на органа, издал разрешението.

Чл. 45. (1) При констатирано нарушение на изискванията на тази наредба до търговеца се изпраща писмено предупреждение за отнемане на разрешението.

(2) Когато търговецът не отстрани констатираните нарушения в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение, органът, издал разрешението, го отнема.

(3) В 14-дневен срок от датата на отнемане на разрешението началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН уведомяват писмено директора на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 46. (1) Разрешение за извършване на дейности по чл. 4 не се издава или се отнема от органите за ПБЗН в случаите, когато търговецът:

1. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. осъществява дейности извън обхвата на полученото разрешение;

4. е назначил допълнително лице, което не отговаря на изискванията за квалификация по чл. 10, което е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, което не е клинично здраво или което страда от психическо заболяване;

5. не поддържа необходимия минимум от технически средства или наети лица за осъществяване на пожарогасителна и/или спасителна дейност;

6. в едномесечен срок от получаване на писмено разпореждане не отстрани констатираните несъответствия;

7. в тримесечен срок от получаване на разрешението не осигури необходимия минимум от технически средства или лица за осъществяване на дейността си.

(2) След отнемане на разрешението търговците могат да кандидатстват за издаване на ново по реда на чл. 17.

Раздел VIII.

Взаимодействие с органите за пожарна безопасност и защита на населението

Чл. 47. (1) При осъществяване на дейността си търговците могат да си взаимодействат с органите за ПБЗН.

(2) При провеждане на съвместни учения, пожарогасителни и спасителни действия с органите за ПБЗН координацията и непосредственото ръководство на всички участващи сили и средства, в т.ч. на търговеца, се осъществяват от ръководителя на оперативните действия от органите за ПБЗН.

Чл. 48. (1) При получаване на съобщение за възникване на произшествие в обект, в който търговецът осъществява дейности по чл. 4, т. 1 и 2, съобщението се предава незабавно и в съответното териториално звено на СУПБЗН/ОУПБЗН, където се регистрира по установения в МВР ред.

(2) По преценка на лицата по чл. 31 за ликвидиране на произшествия в охраняваните обекти може да бъде поискано съдействие от съответното териториално звено на СУПБЗН/ОУПБЗН, като полученото съобщение за произшествие се регистрира по установения в МВР ред.

(3) След ликвидиране на възникнало произшествие без участие на сили и средства от СУПБЗН/ОУПБЗН в срок от 24 часа търговецът изпраща писмена справка (приложение № 4) до териториалното звено на СУПБЗН/ОУПБЗН за въвеждане на произшествието в автоматизираната информационна система на ГДПБЗН - МВР.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Противопожарно обследване" е проверка за установяване съответствието на обекта с правилата и нормите за ПБ.

2. "Пожарен контрол" е проверка за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.

3. "Противопожарни уреди" са носимите и возимите пожарогасители съгласно БДС EN 3 "Носими пожарогасители" и БДС EN 1866 "Возими пожарогасители".

4. "Противопожарни съоръжения" са пожароизвестителните и пожарогасителните системи, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.

5. "Произшествие" е всяко събитие - пожар, бедствие или извънредна ситуация, изискващо незабавно извършване на пожарогасителни и/или спасителни дейности.

6. "Сервизно обслужване" е техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.

§ 3. Отменя се Наредба № Із-1463 от 2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (ДВ, бр. 68 от 2009 г.).

§ 4. Търговците, получили разрешения след 1.01.2011 г. по реда на Наредба № Із-1463 от 2009 г., са длъжни да приведат организацията на дейността в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила.

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на ГДПБЗН - МВР.

§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 4, т. 3 и 4, които влизат в сила 6 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 17, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА

......................................................................

(ГДПБЗН - МВР; СУПБЗН/ОУПБЗН)

гр. ................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ........................................................................................................................................................................................................

(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)

.........................................................................................................................................................................................................

представляван от .....................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

на длъжност

(изписва се длъжността на заявителя)

Адрес за кореспонденция:

телефон за контакт ................................................, е-mail: .........................@........... ЕИК ......................................................................................................................................................................

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/ НАЧАЛНИК,

На основание чл. 91е ЗМВР и Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, моля да ми бъде издадено разрешение за осъществяване на следните дейности:

 пожарогасителна дейност;

 спасителна дейност;

 противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти;

 експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, включваща:

 сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и/или;

 поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на

дим и топлина и пожарни кранове.

Забележка. Заявителят маркира със знак "v" или "x" дейността, за която да му бъде издадено разрешение на

територията на .............................................................................................................................................................

(на цялата страна, конкретната област или обект)

Прилагам към заявлението следните документи:

1. За търговеца:

 актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

 Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

2. За ръководителя и за лицата, непосредствено осъществяващи дейност по чл. 4:

 списък с трите имена и длъжностите на лицата;

 свидетелства за съдимост;

 медицински удостоверения за здравния статус;

 удостоверения от лечебно заведение, че лицата не страдат от психическо заболяване;

 документи, удостоверяващи квалификацията по чл. 10 на лицата.

Дата: ........... 20... г. Подал заявлението: .................................

(подпис)

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1 и 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

По вх. № ......../..... 20... г.

РАЗРЕШЕНИЕ

№ ......./....... 20... г.

...................................................................................................................................................................................

(Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР/СУПБЗН/ОУПБЗН гр. ............................)

издава настоящото разрешение на ..................................................................................................................................................................................

(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)

................................................................................................................................................................................

представлявано от......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

да осъществява следните дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 1 - 4 ЗМВР:

..................................................................................................................................................................................

(посочват се дейностите по чл. 91е, ал. 2 ЗМВР, като за дейността по чл. 91е, ал. 2, т. 4 се определя обхватът

...................................................................................................................................................................................

съгласно чл. 8, т. 1 и/или 2 от наредбата)

....................................................................................................................................................................................

на територията на .........................................................................................................................................................

(цялата страна, конкретната област или обект)

Настоящото разрешение е валидно до ............ 20 ... г.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ................................

(подпис и печат)

Приложение № 3 към чл. 27, ал. 2, т. 6

ДНЕВНИК

за регистриране излизанията на пожарните и спасителните автомобили

на ______________________________________________________

№ Дата Час на Вид на Наименование Адрес Брой Брой Час на Час на

излизане произшествието на обекта на ПА наети ликвидиране прибиране

обекта (СА) лица

Приложение № 4 към чл. 27, ал. 2, т. 7 и чл. 48, ал. 3

Рег. №__________ / _______ 20__ г.

ДО

НАЧАЛНИКА НА РСПБЗН

Гр. ________________________

СПРАВКА

ОТНОСНО: Участие на сили и средства на __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ в ликвидиране на възникнало произшествие

Уведомяваме Ви, че на _________ 20___ г. в ____ ч. ____ мин. се получи съобщение за ____________________________________________________________________________________________________________________

(вид на произшествието)

в обект: ____________________________________________________________________________________________,

собственост на: _____________________________________________________________________________________,

област: _________________________________________, община: ___________________________________________,

населено място: _________________________________, адрес: _____________________________________________,

отрасъл: ______________________________________________________________________________________________________

За ликвидиране на произшествието в _________________ ч. ____ мин. на _____________________________ 20___ г.

заминаха __________________ бр. пожарни (спасителни) автомобили и _________________________ личен състав.

Време на пристигане: _________________ ч. _________________ мин. на _____________________________ 20___ г.

Време на ликвидиране на произшествието: _________________ ч. ____ мин. на ________________________ 20___ г.

Силите и средствата се завърнаха в _________________ ч. ____ мин. на ______________________________ 20___ г.

Застрашени хора: да не

Евакуация на хора: да не

Евакуация на имущество: да не

Предполагаема причина за възникване на произшествието: ___________________________________________________________________________________

При произшествието е унищожено: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Спасено________________________________________________________________________________

Загинали и пострадали граждани и длъжностни лица:

1. ______________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

Други данни: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Дата на изготвяне: __________ 20 __ г.

Изготвил: _________________________

Търговец: ____________________________

(подпис и печат)

Приложение № 5 към чл. 34

ТАБЛИЦА

за минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата, които ръководят и непосредствено

осъществяват дейности по чл. 4, т. 1 и 2

№ Оборудване Мярка Количество

1. Задръжка шлангова бр. 1

2. Калъф за ключ за съединители бр. 1

3. Калъф за пожарникарска киркобрадва бр. 1

4. Ключ за съединители тип Storz В/С бр. 1

5. Маска за въздушен дихателен апарат бр. 1

6. Облекло пожарникарско топлозащитно к-т 1

7. Пожарникарска каска бр. 1

8. Пожарникарска киркобрадва бр. 1

9. Пожарникарски ботуши (обувки) чф. 1

10. Пожарникарски колан с карабина бр. 1

11. Пожарникарски ръкавици чф. 1

Забележка. Екипировката и личните предпазни средства по т. 5, 6, 7, 9 и 11 са индивидуални.

Приложение № 6 към чл. 35

ТАБЛИЦА

за минималните количества пожаротехническо и спасително оборудване на пожарните (ПА) и спасителни (СА) автомобили

за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2

№ Вид на оборудването Мярка Количество

ПА СА

1 Брадва обикновена бр. 1 1

2 Боти диелектрични чф. 2 2

3 Бутилки за сгъстен въздух за въздушен дихателен апарат к-т 6 6

4 Водосъбирател бр. 1

5 Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 m бр. 2 2

6 Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 m бр. 1 1

7 Въже за смукателна линия с дължина 20 m бр. 1

8 Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 m бр. 1 1

9 Дихателен апарат със сгъстен въздух к-т 3 3

10 Електрогенератор с минимална мощност 5 kW бр. 1

11 Заземители с проводник и кабелни обувки к-т 1 1

12 Ключ за хидрант с комплект шапки бр. 1 1

13 Ключ за съединител универсален бр. 2

14 Кръпки шлангови метални, универсални В/С бр. 9

15 Калъф за киркобрадва - голяма бр. 1

16 Киркобрадва голяма бр. 1 1

17 Кирка обикновена бр. 1 1

18 Канджа котка бр. 1

19 Канджа с върлина с дължина 4 m бр. 1

20 Клещи ножици за стомана с min Ф 10 mm бр. 1 1

21 Килимче диелектрично бр. 1 1

22 Ключ за подземен спирателен кран комбиниран бр. 1

23 Конус светлоотражателен за пътна сигнализация бр. 4 4

24 Лопата крива бр. 3 3

25 Лост стоманен голям, дължина от 0,8 до 2 m бр. 1 1

26 Лампа бензинова бр. 1 1

27 Лист за ножовка бр. 2 2

28 Лък за ножовка бр. 1 1

29 Медицинско и санитарно оборудване (аптечка комплект) бр. 1 1

30 Мостче шлангово бр. 2

31 Моторен трион за дърво бр. 1 1

32 Носилка санитарна бр. 1 1

33 Пневматични възглавници к-т 1

34 Пеноструйник бр. 2

35 Пожарогасител прахов 6 kg ABC бр. 1 1

36 Пожарогасител на водна основа от 9 kg (кофпомпа) бр. 1

37 Пожарогасител СО2 от 5 kg бр. 1 1

38 Променител "Storz" B/C бр. 6

39 Пеногенератор бр. 2

40 Помпа електрическа потопяема с дебит >= 10 l/s бр. 1 1

41 Прожектор носим взривозащитен със зарядно устройство бр. 1 1

42 Прожектор мобилен 12 V (24 V) с удължител и накрайници бр. 1 1

43 Разклонител трипътен бр. 2

44 Ръкавици гумени диелектрични чф. 2 2

45 Стойка водовземателна комбинирана бр. 2

46 Струйник с кран C бр. 2

47 Струйник с кран B бр. 2

48 Стълба щурмова бр. 1

49 Стълба 4-звенна сглобна, 8 m бр. 1 1

50 Смукателна цедка бр. 1

51 Самарче шлангово бр. 2

52 Тръба смукателна Ф 110 - 125 mm с обща дължина >= 8 m бр. 1

53 Тръба смукателна Ф 75 mm с обща дължина >= 8 m бр. 1

54 Хидроелеватор (плиткосмукач) бр. 1

55 Хидравлични режещи и разпъващи инструменти к-т 1

56 Чук от 1 - 3 kg бр. 1

57 Шланг D с дължина 20 m бр. 4

58 Шланг C с дължина 20 m бр. 6

59 Шланг B с дължина 20 m бр. 5

60 Шланг формоустойчив за пенообразувател бр. 1

61 Шиш разузнавателен бр. 1 1

62 Щанга стоманена малка (кози крак) бр. 1 1

63 Моторен циркуляр в комплект с 4 диска за метал и неметал бр. 1

64 Санитарна чанта бр. 1 1

65 Мобилна радиостанция бр. 2 2

Приложение № 7 към чл. 40, ал. 5

ДНЕВНИК

за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди

от ____________________________________________________________

(наименование на търговеца)

№ Дата Вид на Марка, Сериен Вид на Стикер Дата на Подпис

противопожарния модел № извършеното № следващо на

уред обслужване обслужване техника

(техническо (по колона 6)

обслужване,

презареждане

или

хидростатично

изпитване)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забележки: 1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се номерират. Поредните номера на вписванията започват от № 1 и завършват при изчерпване на дневника.

2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.

Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6

ПРОТОКОЛ № _______

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване

(в комбинация или поотделно)

20 г.

Днес, ____________, в гр./с. ________________________________________________________________ ръководителят

(упълномощеният

представител) ____________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

на ______________________, адрес: гр./с. ______________, обл. ___________, ЕИК: __________, тел.: _____________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ Идентификационна Вид на пожарогасителя Вид на Дата на Име на лицето, Подпис на

по маркировка на категория гасително маса извършеното извършеното извършило лицето,

ред всеки съгласно т. вещество или обслужване обслужване обслужването извършило

пожарогасител 4.3.2.2 от (вода, обем, (техническо обслужването

(марка, модел, БДС ISO прах, kg, l обслужване,

сериен номер и др.) 11602-2:2002 СО2 или презареждане

др.) или

хидростатично

изпитване на

устойчивост на

налягане -

в комбинация или

поотделно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Собственик на пожарогасителя/ите: ______________, адрес: гр./с. __________, обл. _________, тел.: ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на

пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ: ____________________ ПРИЕЛ: _____________

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/представител (подпис)

представител на организаци- ___________________ на собственика) _______________________

ята, извършила обслужване- (име, фамилия) (име, фамилия, длъжност)

то)

 

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !