КЛАСИФИКАЦИЯ НА МОТОКАРИ, ЕЛЕКТРОКАРИ, ВИСОКО ПОВДИГАЧИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МОТОКАРИ, ЕЛЕКТРОКАРИ, ВИСОКО ПОВДИГАЧИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА(платформени и самосвали).

Класификация на мотокари и електрокари според конструктивните особености:

1    Първа степен на професионална квалификация, се отнася за следните машини:

 

Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;

Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчно-водим с придружаващ водач;

Ниско повдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

Посочените транспортни транспортни средства са предимно с електро-задвижване и са сравнително лесни за манипулация и управление. Водачите на тези електрокари не трябва да се подлъгват от лекотата на работа,  съораженията са доста опасни , поради високата си мощност и голяма маса.

 

 

 

2 Степен са мотокари и електрокари, универсални и специализирани високо повдигачи и платформени кари влекачи .

Универсални мотокари и електрокари с контрабаланс, три или четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;

 

Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:

1.- с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;

2.- със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и други.

3.- с телескопична кранова стрела (Telescopic Handler)

 

В тази категория попадат всички мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона

3  Степен са  - високоповдигачи с товароподемност над 10 t

Мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !