Изисквания за записване в курс

Изисквания за записване в курсове по различни специалности на  кандидатите за обучение в ПУЦ Професионал ООД.

В зависимост от избраните курсове на обучение кандидатите трябва да имат минимално основно образование или по-високо от него по изискване на НАПОО.

При обучение на специалности като мотокаристи, ПСМ, автовишка и прикачвачи (текилажник) кандидатите трябва да представят копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство от личния лекар.За кандидатите, които желаят да преминат курсове за повишаване на квалификацията и преминаване на по- висока степен на професионална компетентност се изисква копие от съществуващия документ за професионална правоспособност.

Желателно е кандидатите за професионални курсове да уведомят работодателите си за предстоящото им обучение, защото много от курсовете се провеждат през работно време.

Изпитите се провеждат  пред представителите на изпитната комисия ,а  учебните практики в ПУЦ  са задължителни за всички обучаеми и възможността за индивидуални занимания са много ограничени.

Препоръчително е кандидатите, които желаят да придобият правоспособност за мотокаристи и ПСМ да притежават шофьорски книжки, защото обучението по кормуване в ПУЦ  се организира срещу допълнително заплащане.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !