КУРСОВЕ КВАЛИФИКАЦИЯ

 

КУРСОВЕ ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРИ ДУМИ, ГАРАНТИРАЩИ СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА РАБОТНИКА ОТ СЪКРАЩЕНИЯ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

 

Курсове за правоспособност обучения и специализации са спасението за работника в условията  на динамичен трудов пазар и вътрешно фирмена конкуренция за работни позиции. С предимство в частните компании се ползват  правоспособни  и квалифицирани работници, които  да изпълняват голям набор от професионални дейности, и да са полезни за работодателя при изпълнение на служебните си задължения..

Служителите преминали през курсове за правоспособност и притежаващи добри умения за управление на електрокари и мотокари могат да бъдат сигурни, че работодателя ще ги задържи на работа дори само като резервен мотокарист, в случаи на внезапно разболяване или отсъствие на титулярния мотокарист  или при ползването на годишен платен отпуск ( 20 работни дни са цял месец без мотокар ).

 

Организираните в ПУЦ Професионал БГ ООД курсове за мотокаристи, кранисти, багеристи, фадромисти, ПСМ, автовишки и други са една сигурна основа за бъдещо развитие и потенциално израстване в избраната от вас компания.   Сигурността в работата при настоящият ви работодател не е единствената причина да се запишете в някои от курсовете организирани в ПУЦ Професионал БГ. Възможности за развитие при кандидатстване на по - висока позиция и представянето във вашето порт фолио или CV на списък с курсове, обучения и способности, придобити през годините би доказало по неопровержим начин модерната  през последните години Европейска Програма „Учение през целият живот„.

Учебен център Професионал ООД предлага курсове за мотокаристи и електрокаристи и придобиване на правоспособност за водачи на електрокари и мотокари в трите основни групи, разделени спрямо тяхното устройство и предназначение.

Класификация на електрокари  и мотокари  може да бъде направена по различни признаци спрямо тяхното устройство и начин на работа. В българското законодателство мотокарите са разделени на три основни групи

I група - платформени и/или ниско повдигачи

 

Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;

Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчно водим с придружаващ водач;

Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчно водим с придружаващ водач.

 

II група - универсални и/или специализирани  високо повдигачи с товароподемност до 10 тона.

 

 

Универсални - три- и четири опорни с кормилно управление и седящ водач или ръчно водим с придружаващ водач;

Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:

- С надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;

 

- Със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

 

III група - високо повдигачи с товароподемност над 10 t

 

 

Мотокари високо повдигачи - с кормилно управление и седящ водач.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !