Курсове и обучение по Електробезопасност

КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

 

Курсове по електробезопасност за работа с инструменти и електрически мрежи до 1000 волта и над 1000 волта. Обучението се провежда от квалифициран преподавател на Учебният център и включва практически занятия по безопасност и отдаване на първа помощ на пострадали при инциденти свързани с ремонт и експлоатация на електрически мрежи. Обучението е насочено към работещите , за които се изисква документ съгласно Правилник за безопасност и здраве и Наредби за здравословни и безопасни условия на труд

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !