Курсове за монтажници (инсталатори) на системи за сигурност, пожароизвестяване, пожарогасене, системи за дим и топлина и видеонаблюдение

Курсове за монтажници (инсталатори) на системи за сигурност, пожароизвестяване, пожарогасене, системи за дим и топлина и видео наблюдение

Системи за  сигурност са комплексни и трябва да бъдат инсталирани от професионалист. За целта те трябва да са преминали курсове за инсталатори на системи за сигурност и да бъдат обучени и получат правоспособност. Въпреки това, има много добри системи за домашно сигурност, продавани в комплект форми, които могат да бъдат инсталирани от всеки с добри технически познания. Най-простите системи използват камбана, сирена, силен звънец, или друг източник на звука, за да се отбележи проникване. Монтаж включва монтиране на източника на звук или звукова сигнализация в място, където може да бъде чут лесно. След това приложете схема на ключове и връзките, свържете батерията на системата. Тъй като звукът работи от батерията, тя остава ефективна алармена система, дори в случай на повреда в електрозахранването. Алтернативно, задвижвани с батерии отдалечени безжични сензори и контрол могат да бъдат инсталирани. Въпреки това, уверете се, че редовно се сменят батериите или зареждат акумулаторите . В електрическото терминология, това алармена система се нарича система за затворен кръг. Когато вратите и прозорците са затворени, приложените ключове са затворени. Тъй като всички ключове са в електрическата верига, отваряне на всяка една от тях нарушава линия и води до здрава верига. Просто затваряне на врата или прозорец, освен това, не се възстанови линия ключа приемственост верига и не спира звука докато батерията се изтощава или някой не изключи веригата от батерията .

Инсталатор монтажник или техник на системи за пожарогасене спринглерни инсталации и гасителни системи. Тези системи са животоспасяващи и е задължително монтирането им да става от обучени специалисти.

Инсталатор монтажник или техник на пожарогасителни системи.

Инсталатор монтажник или техник на системи за видео наблюдение и контрол на достъпа.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !