Курс за Карта за квалификация на водача

Учебен център организира курс за карта на водача. Квалификационна карта на водача е задължителна за всички водачи на превозни средства за обществен превоз на товари и пътници.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !