АДР курс и обучение за превоз на опасен товар

АДР курс за превоз на опасни товари по пътищата в страната и чужбина

Нова програма за обучение на шофьори за АДР и курс за добиване на правоспособност превоз на опасни товари.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !