Курсове и по Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. побликувана в Държавен вестник, Брой: 91, от дата 18.11.2011 г.

Покана за записване в нов курс по наредба 2815 на ГДПБЗН


Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Покана за записване в нов курс по наредба 2815 на ГДПБЗН

Учебен Център "Професионал БГ" организира КУРС ПО НАРЕДБА 2815 за обучение на техници и ръководители на дейността по поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Обучението започва на 11.03.2012 година в град София и е с продължителност 94 учебни часа ( 10 ) дни.
Цената на курса е 520 лева без ДДС  записване на е-майл   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
За записване моля посочете телефон за контакт и данни на фирмата за фактура и име на лицето за обучение. След превод по фактурата лицето, което е посочено в емайла се включва в списъка за обучение.

Справки и информация на телефон 0885 199 140 или 02/ 97 44 777.
Учебния център организира обучения и в градовете Пловдив и Варна, при набиране на необходимия минимум от 10 кандидата.

Курсовете завършват с изпит пред представители на Академията на МВР, за който се събира допълнителна такса от 30 лева.
Успешно завършилите обучението получават свидетелство за преминат курс, по образец на Министерство на Образованието Младежта и Науката.
Обучението ще се проведе съвместно с Лидера на пазара за системи за сигурност "АНДИ" ООД


Учебния център е обучил повече от 250 инсталатори и управители на фирми от бранша на системите за сигурност и служители в НЕК, ЧЕЗ.

Повече от 150 фирми се довериха на "Професионал БГ" в проведените обучения в градовете София, Пловдив и Варна.

 

Курсовете за обучение започват в градовете:

 

Курсовете по наредба 2815 ще се проведат през месец септември по одобрена програма в следната последователност:

Курс начално обучение Наредба 2815 гр София започва на 10.09.2012. година

Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Пловдив Започва на 17.09.2012. година.

Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Варна Започва след 20.09.2012. година.

 

ЦЕНА 550 лева без ДДС

Отстъпка 10% за фирмите използвали услугите на Учебен център Професионал от 2009 г. до 01.09.2012

 

 

Можете да се запишете на е-майл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. изпратете данните на фирмата за фактура  и запишете за кой курс на обучение се интересувате и оставете телефонен номер за контакти с Вас

 

Повече информация може да получите на тел: 0885 199 140.

 

 


Пловдив 25.06.2012-09.07.2012 цена 550 лв.
София   02.07.2012-16.07.2012 цена 550 лв.


Курса е задължителен за всички техници и ръководители, занимаващи се с поддържане и обслужване на изброените по долу системи, липсата му е основание за отнемане на лиценз на фирмата сключила договор за абонамент.


Обучението е с продължителност 94 уч. часа по програма на АМВР.
Модул I: Пожароизвестителни системи;
Модул II: Пожарогасителни системи;
Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с вътрешни противопожарни кранове;
Модул IV: Системи за управление на дим и топлина;  
Изпита е пред представители на АМВР.
Записване на е-майл   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с данните на фирмата за фактура и имената на лицата за обучение.
Учебен център "Професионал БГ"е лицензиран по закона за Професионално Образование и Обучение.
Учебният център издава удостоверенията до два работни дни след изпита.
За контакти и информация:
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777
kursove-za.com

 

 

Покана за участие в курс

по наредба 2815 на ГДПБЗН  Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,
пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.
Пловдив 28.05.2012-08.06.2012 цена 550 лв.
София   04.06.2012-15.06.2012 цена 550 лв.
Обучението е с продължителност 94 уч. часа.
Изпита е пред представители на АМВР
Учебен център "Професионал БГ"
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777

 

Модул I: Пожароизвестителни системи

Модул II: Пожарогасителни системи

Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с

вътрешни противопожарни кранове.

Модул IV: Системи за управление на дим и топлина

 

 

Курса завършва с изпит пред представители на АМВР.

Удостоверенията за преминат курс по наредба 2815 се издават до 2 работни дни след изпита.

Записване за курс по Наредба 2815 на е-майл :

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оферта за обучение на техници по Наредба 2815 Нов курс за обучение на техници Пловдив

 


Обучението  за гр. Пловдив започва на 26.04.2012 г.

 

 За град София и Пловдив обучението ще се проведе

 • Специално оборудван по изискванията на програмата на АМВР кабинет на територията на Анди ООД гр. Пловдив;

 • За обучението по теория в гр. Пловдив има организиран транспорт до учебният кабинет.

 • С помощта и съдействието на компании от сектор сигурност, с които учебният център има сключен договор за ползване на мостри и експонати за обучение;

 • Учебни кабинети в АМВР за по добър учебен процес;

 • За обучение по практика, ще бъдат показани мостри на реално функциониращи съоръжения. Курса се провежда на две групи по десет човека в градовете София и Пловдив.

Преподавателският състав

Състои се от специалисти с опит и работещи в АМВР, ТУ София, КИИП София град, Инженери работещи в фирми с доказани традиции в областта на системите за сигурност.Записването в курса става след запитване по Е-Майл До Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Писмото трябва да съдържа информация за:

 • Колко човека ще бъдат записани за курса;

 • Данните на фирмата за данъчна фактура;

 • Списък с имената на лицата за обучение и потвърждение на това, че лицата имат завършено средно образование.

Само фирмите, които са заплатили обучението по фактура издадена от УЦ Професионал БГ са записани с гарантирано място за сформирания курс.Документи, които лицата записани в курса трябва да представят при започването на първите лекции са: • Копие от диплом за завършено средно или висше образование;

 • Заявление по образец за включване в курса;

Цени и предимство при записване:Цена за един обучаем, 550 лева без ДДС;Цена при записване на повече от трима техници - по договаряне.Предимство при включване в курса ще имат фирмите, платили първи за техните служители. • Учебният център притежава ЛИЦЕНЗИЯ № 201112901 за професионално обучение от НАПОО

 • Писмено становище от ГДПБС, че удостоверенията издадени от центъра, ще са валидни за лицензиране на фирмите по Наредба 2815.гр.София, 22.03.2012 год. Професионал БГ ООД,

Цариградско шосе 123 Лъчезар Симеонов

 

 

 

Курсове и обучение по Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност публикувана в Държавен вестник,  Брой: 91, от дата 18.11.2011 г.

Курса включва теоритично и практическо обучение  за  придобиване на удостоверение за завършен курс за обучение в центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение Обучението по ал. 6 се извършва по програма, разработена от Академията на МВР и съгласувана от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР)

 

Повече информация за курсовете по НАРЕДБА 2815 за Търговци можете да получите след писмено запитване на емайл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основна цел на обучението е обучаваните да придобият знания и умения, необходими за непосредствено

осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за

управление на дим и топлина и пожарни кранове.

За постигане на поставената цел, след завършване на учебния курс обучаваният трябва да притежава:

1. Знания за:

- принципно устройство, действие, видове конструкции, класификация, маркировка и оцветяване на

пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове;

- влияние на факторите на околната среда върху техническото състояние на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- основни методи и средства за оценка на техническото състояние на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

 

- признаци за откриване и начини за отстраняване на неизправностите, конто могат да възникнат в

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове;

- съдържание и ред за осъществяване на операциите и дейностите по техническо обслужване и подържане на

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове;

- основни изисквания към техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани

при сервизно обслужване и подържане на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за

управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- основни свойства, показатели за качество и ред за използване, съхранение и транспортиране на

пожарогасителните и изтласкващите вещества, с конто се зареждат пожарогасителните системи;

- вредни фактори на работната среда и източници на рискове за хората и околната среда;

- основни изисквания и правила за здравословна и безопасна работа;

- лични предпазни средства, необходими за поддържане и обслужване на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове и правила за тяхното

използване;

- мерки, конто трябва да се предприемат за предотвратяване замърсяването на околната среда при обслужване и

поддържане на пожарогасителните системи и пожароизвестителните системи;

- установени форми и ред за водене на документацията по обслужване и подържане на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове.

 

 

 

Умения за:

- разчитане и използване в практиката на техническа, конструктивна и технологична документация, свързана със

обслужване и подържане на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на

дим и топлина и пожарните кранове (наредби, правилници, инструкции, наръчници, каталози, чертежи, схеми, скици и

ДР-);

- контролиране на качеството и оценяване годността на използваните вещества и материали;

- оценяване на съответствието на всяка завършена операция с изискванията на приложената технология;

 

- откриване на неизправности и гранични състояния в пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи,

системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове по органолептичен път и/или с помопдта на технически

средства;

- работа с контролна и контролно-измервателна апаратура за проверка, настройка и изпитвания на

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове, както и с ръчни инструменти, приспособления и средства за измерване, използвани при поддържане и

обслужване;

- осъществяване на техническо обслужване и презареждане на пожарогасителните системи при спазване на

определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;

- прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използване на личните предпазни

средства на работното място;

- прилагане на санитарно-хигиенните изисквания към работните места;

- водене на документацията за извършените дейности по обслужване и подържане на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

4

 

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !