Центровете за професионално обучение и обучение по пожарна безопасност

 

Центровете за професионално обучение и нуждите на бизнеса

 

 

Курсовете и обученията предлагани в професионалните учебни центрове заема челно място в развитието на производителността на труда и безопасността при експлоатация,  ремонт и обслужване на машини и съоръжения. Последните нормативни промени в законодателството регламентиращи различни услуги свързани с пожарна безопасността и фирмите лицензирани за монтиране и поддръжка на пожар-известителни системи. С една от последните наредби за противопожарна безопасност  и редът за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейност по пожарна безопасност.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !