Продължителност на курсове и обучения

Продължителноста на курсовете и обученията е в зависимост от Държавните образователни изисквания, и персоналните способности на курсистите, при започване на обучението. Оценката на входящото ниво, способностите и уменията  на кандидатите определя индивидуалния учебен план за обучение.

Курс за мотокаристи и електрокаристи - по изискванията за придобиване на правоспособност, от 1 до 3 дни.

Курс за багеристи, фадромисти, машинисти на ПСМ до 5 дни.

Курс за кранист на автокран, кулокран, и други видове повдигателни съоръжения до 5 седмици.

Курс за автомонтьор по НАПОО до 6 месеца.

Курс по ЗБУТ до 1 ден.

Учебният център провежда и други курсове, обучения и тренинги по заявка на работодатели и организации.

Курсове за работещи по съответната професия, по която искатда се обучат става по договаряне.

За някои от курсовете  са възможни и задочни форми на обучение, след съгласуване на учебните планове с преподавателя по съответната професия.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !