Курсове
Курс за автокранист до 16 тона

Курс за автокранист е за управление на автокран и е под наблюдението на ДАМТН - Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор . Завършилите курсаове за правоспособност на автокран,  могат да управляват автокран до 16 тона . След период от две години кранистите имат право да преминат обучение за машинист на автокран с неограничена товароподемност. Издадения от ПУЦ Професионал БГ ООД е валиден за всички страни членки на европейския съюз.
Необходими документи за курс за придобиване на правоспособност :

* копие от лична карта;
* копие от шофьорска книжка с валидна категория С;
* копие от диплома за завършено образование;
* медицинско свидетелство от личния лекар с печат от психиатър или отделно медицинско от психиатър;
* снимки паспортен формат - 2 бр.

Продължителността на обучението е до 5 седмици, и се определя от наредбата за придобиване на правоспособност на повдигателни съоръжения.

Място за провеждане на курсовете за кранисти е учебният кабинет, тренировъчната база и полигона за практически занятия.

Учебни планове и материали за подготовка на кандидат автокранистите се предоставят при започване на обучението.

Цената на курса за автокранисти е 300 лева на човек.

 

Курса за автокранисти завършва с изпит пред представител на ДАМТН с изпитен тест и проверка на практическите способности.
Обучението в курс за кранисти засяга преглед и разискване на нормативните документи при работа с повдигателни съоръжения, мерки за безопасност, рискови манипулации и предпазване от инциденти при работа с кран.Теоретичната част на курса обхваща още устройство на възлите и механизмите на автокран до 16 тона, принцип на работата на хидравлични системи и тяхното устройство. Сигнали и комуникации между краниста и прикачвачите  при работа с автокран. Минимални изисквания и отстояния при работа в близост до далекопроводи с високо напрежение, в близост до сгради, минимални разстояния при разпъване на стабилизаторите до ръба на изкопи, ями и други.
Провежданият от ПУЦ Професионал БГ ООД курс за автокранисти използва висококвалифициран преподавателски персонал, с дългогодишен опит в областта на строителната механизация .

За справки и записвания:: 0988/622232 02/9744777 или email   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Курс за мотокаристи и електрокаристи обучение за работа с машини

Курс за мотокаристи и електрокаристи обучение за управление на мотокари и електрокари втора квалификационна степен до 10 тона. Курсове за правоспособност и тренинги на персонала.

Обучението започва всяка седмица, записване на тел. 0885 199140 или 02/9744777 в гр. София или  за град Пловдив 0893 750 721 032/591210

Учебен център за курсове и обучения организира и провежда курсове, обучения и тренини за мотокаристи и електрокаристи, за работа с мотокари и електрокар с товароподемност до 10 тона. Обучението е по програма на Министерство на Образованието и съобразено с ДОИ. Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.

Курсовете за мотокаристи се провеждат от лицензиран от НАПОО Учебен Център по одобрена програма и високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен професионален опит в Технически Университет София, Висше Транспортно Училище Т. Каблешков и учебни центрове за подготовка на мотокаристи към различни заводи и предприятия в близкото минало..

Учебен Център Професионал БГ провежда курсове в населени места на територията на цялата страна. Учебния център набира специалисти за провеждане на курсове в големите градове при много добри условия на заплащане. Можете да се свържете с нас на тел 02/9744777.

Курсове за мотокаристи са провеждани в София, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца, Монтана, Видин, Кула, Мездра, Търново, Стара Загора, Пирдоп, Карлово, Севлиево, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Димитровград, Шумен, Смолян,  Горна Оряховица, Габрово, Етрополе, Севлиево, Сливен, Казанлък, Кърджали, Плевен, Добрич, Ботевград .

За град Петрич, Благоевград, Разлог, Банско, Сандански

За Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски 

Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

 • копие от диплома за завършено образование (завършен първи гимазиален етап, средно или висше)
 • копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост)
 • копие от шофьорска книжка и медицинско свидетелство за работа
 • снимки паспортен формат -  2 бр.
 • заявление по образец.

Продължителността на обучението е според нуждите на курсистите.

Цена на обучението за мотокаристи.

Място на провеждане на курс за мотокаристи :

 

 • в офиса на учебният център и на територията на тренировъчната ни база;
 • на територията на фирмата възложител;

 

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.

При необходимост издаване на фактура за банково плащане или превод с пос терминал.

Предимства при обучението по месторабота на курсистите:

 • възможност за гъвкаво обучение дори и след работно време;
 • обучение на конкретната машина, на която ще работи обучаемият;
 • запознаване на мотокаристите с спецификата на работната среда;
 • трениране на правилните действия при рискови ситуации на работното място, за конкретният склад, цех или производствено помещение;
 • помощ и съвети при организация на работната среда ;
 • преглед и проверка на нормативните изисквания при работа с мотокари;

Основни моменти, застъпени  при обучението по теория при курс за мотокаристи в ПУЦ Професионал БГ;

 • устройство и принцип на работа на хидравлични системи;
 • устройство на електрокари и мотокари ;
 • нормативна уредба и наредби за работа с ВИСОКО ПОВДИГАЧИ съоръжения;

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ, МОТОКАРИ И УНИВЕРСАЛНИ ВИСОКО ПОВДИГАЧИ.Обучението по практика включва :

 • основни движения и маневри с мотокара;
 • преглед на основните видове машини, специфични особености и различия при управлението на основните марки мотокари;
 • практика на машини с различни системи на управление Тойота, Линде, Катерпилар, Нисан, Кларк, Мицубиши, Тойота, Хели и други;
 • повдигане и манипулиране с товар и безопасна работа с мотокар;
 • последователност действия и начин на работа с товара;
 • манипулации и маневри извършвани с повишено внимание.
 • запознаване на кандидат мотокаристи с  възможните рискове и последствията от техните действия.
 • управление на мотокар с различни допълнителни приспособления, кламер, щипка за товари ротатор, клампа.

 

Използваните за провеждане на курса мотокари са технически изправни и отговарят на нормативната уредба за организиране на курсове и обучения и са съгласувани със ЗБУТ.

Курса за електрокари е включен  основното обучение и изисква само допълнително практика на подходящ електрокар. Всички завършили успешно курс за мотокаристи и електрокаристи, получават свидетелство за правоспособност.


За справки и записвания::  , 0885199140 или email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Курсовете за мотокаристи и електрокаристи започват всяка сряда и  продължават седем дни.
Записване на тел 02/9744777 088 66 76 212

Нови курсове за мотокар и електрокар обучение и квалификация по оперативна програма за повишаване на производителност на работа в индустрията и търговията. Онлайн обучение и учебни материали за подготовка на учениците в курсове за мотокаристи, курс за мотокари и електрокари, курс за електрокаристи, обучение на автокран, кулокранисти, подвижни работни площадки( автовишки ), курсове за багерист,курс фадромисти, машинист на челен товарач обучение организирано от ПУЦ Професионал БГ ООД София. Устройство и поддръжка на мотокар, багер, кран, валяк, фадрома, товарачни машини, автовишка. Ежедневно и периодично обслужване и ремонти. Учебният център издава документ за мотокар и електрокарис свидетелство за преминато обучение и документ за правоспособност

Курс за мотокаристи и електрокаристи втора квалификационна степен за работа с мотокар с товароподемност до 10 тона.


Целта на курса е да подготви водачите за възможните опасности в процеса на работа с мотокар и електрокар, предотвратяване на рисковите ситуации още преди настъпването им. За целта всички обучаеми трябва да се запознаят в детайли с устройството на мотокара и  да са наясно с последиците от своите действия  работата и изпълнението на своите професионални задължения. Основните цели в обучението и курса за мотокаристи, е всички получили сертификат за правоспособност да са безопасни за себе си и околните, да могат да боравят уверено с кара високо повдигач, да разчитат правелно признаците на авария по мотокар/електрокара и да са максимално полезни в сферата, в която се трудят. Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа. До обучение се допускат лица навършили 18 години  и минимално основно образование.

Курсове  за мотокари и електрокари включват обучение по практика на полигон, посещение в  сервиз за индустриални машини, мултимедийна презентация на опасностите при работа с мотокар в предприятието.
Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

* копие от дипломa за завършено образование (първи гимназиален етап, средно или висше);

* лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
* копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
* снимки паспортен формат -  2 бр.;
* заявление по образец.

Продължителност на обучениетоза работа с мотокар: според нуждите на курсистите обучението продължава от 4 до 7 дни, или по програма съгласувана с работодателя про обучение във фирмата поръчител на курса. Условията и реда за планиране на курса се уточняват предварително в писмена форма чрез договор за обучение или офицялни имейли между страните.
Място за провеждане на курс за мотокаристи :

* в офиса на учебният център и на територията на тренировъчната ни база;
* на територията на фирмата възложител, с използване на мотокар предоставен за обучение;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.
При необходимост издаване на  фактура за банково или касово плащане .

Цени на курсове и обучение може да бъдат проверени на тел.0885 199140

За справки и записвания:

Курсове за машинист на ПСМ, багерист, фадромист, машинист на челен товарачи


Завършилите курса за машинист на пътно строителни машини получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.
Необходими документи за записване в курс ПСМ:

1. копие от диплома за завършено образование (първи гимназиален етап, средно или висше);
2. лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
3. копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
4. снимки паспортен формат -  2 бр.;
5. заявление по образец.

фадромаПродължителност на обучението: според нуждите на курсистите.
Място напровеждане на курс за ПСМ :

1. в офиса на учебният център и на теритирията на тренировачната ни база;
2. на територията на фирмата възложител;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.
При необходимост издаване на  фактура за банково или касово плащане .

За справки и записвания:: 0886676212 или 02/9744777 или email  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Курс за автокранист до 16 тона


Курса за авто-кранисти е под наблюдението на ДАМТН - Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор и е с продължителност пет седмици. Завършилите курса за правоспособност могат да управляват автокран с неограничена товароподемност. За записване в курса се приемат кандидати с минимум две години от придобиване на правоспособност за кранисти до 16 тона. Издадения документ от ПУЦ Професионален ООД е валиден за всички страни членки на европейския съюз.

автокран
Необходими документи за курс за придобиване на правоспособност :

1. лична карта;
2. копие от шофьорска книжка с валидна категория С;
3. копиран на документа за правоспособност за автокран;
4. копие от диплома за завършено образование;
5. медицинско свидетелство от личния лекар;
6. снимки паспортен формат - 2 бр.

Курса за автокранисти завършва с изпит пред представител на ДАМТН с изпитен тест и проверка на практическите способности.

За справки и записвания::0886676212 02/9744777 или email  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Курс за управление на подвижни работни площадки

Завършилите курса за автовишка получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор.

Автовишка (подвижна работна площатка)

Необходими документи за записване за курс за автовишки:

- копие от диплома за завършено образование;
- медицинско свидетелство от личния лекар;
- снимки паспортен формат – 2 бр.;
- копие лична карта.

Документа за правоспособност е валиден в ЕС, след превод и легализация.
Продължителността на курса за автовишка е до две седмици, провеждат се теоретични занятия и тренинги с автовошка.

За справки и записвания:: 0886676212 02/9744777 или email  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Курс за кулокранисти на  кран до 160 тон метра

Обучението е с продължителност до пет седмици и завършва с изпит пред представител на Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор.
Удостоверението е валидно за всички страни на Европейския Съюз, след превод и легализация в Министерство на Образованието.

Куло кран

Необходими документи за записване в курса:
- Копие от диплома за завършено образование;
- Медицинско свидетелство от личния лекар;
- Снимки  паспортен формат – 2 бр.;
- Копие от лична карта

За справки и записвания:
Мобилен: 0886676212
Стационарен: 02/9744777
Еmail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. София.

 

Опреснителени курсове

След период от 5 години всички завършили курс за правоспособност са задължени да се явят на опреснителен курс. Само ПУЦ Професионал провежда за свойте клиенти завършили при нас 50% отстъпка за периодичен инструктаж, и отстъпка при записване за други курсове и специалности.

 

Допълнителни тренинги и курсове

Курс за здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ, при работа с машини ( мотокар, кран, багер,), при извършване на товаро-разтоварни дейности, при работа с инструменти и други. Обучение за оценка на риска и предпазване от злополуки и инциденти по време на работа. Онлайн справочник за нормативни актове и наредби относно използване на мотокар, кран, фадрома, багер, автовишка, транспортни машини, пътно строителна техника и работа в опасна среда.

 

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !