Курсове
Продължителност на курсове и обучения

Продължителноста на курсовете и обученията е в зависимост от Държавните образователни изисквания, и персоналните способности на курсистите, при започване на обучението. Оценката на входящото ниво, способностите и уменията  на кандидатите определя индивидуалния учебен план за обучение.

Курс за мотокаристи и електрокаристи - по изискванията за придобиване на правоспособност, от 1 до 3 дни.

Курс за багеристи, фадромисти, машинисти на ПСМ до 5 дни.

Курс за кранист на автокран, кулокран, и други видове повдигателни съоръжения до 5 седмици.

Курс за автомонтьор по НАПОО до 6 месеца.

Курс по ЗБУТ до 1 ден.

Учебният център провежда и други курсове, обучения и тренинги по заявка на работодатели и организации.

Курсове за работещи по съответната професия, по която искатда се обучат става по договаряне.

За някои от курсовете  са възможни и задочни форми на обучение, след съгласуване на учебните планове с преподавателя по съответната професия.

 
Курс за компютърна грамотност и работа с компютри

 

Компютърен курс обучение тренинги и уроци за работа с компютър и със софтуерни продукти, компютърна грамотност и курсове за дигитална компетентност с Ваучер по програма Аз мога повече.

Обучението за компютърна грамотност се провежда в малки групи под наблюдението на опитен компютърен специалист и подсигурена компютърна конфигурация за всеки обучаем. Курсовете за компютри са с продължителност съобразена с индивидуалните умения на кандидатите и способността им да научават нави техники за работа с компютри.

Компютърна грамотност за начинаещи и средно напреднали, с включени занимания по Word и Excell. Обучението се провежда в почивните дни и е с продължителност, съобразена с границите на максималното възприятие ( 8 часа дневно)16 учебни часа Компютърно обучение и обучение по ИТ за ежедневните работни нужди и професионално израстване в желаната от вас организация.

Както сами ще се убедите в процеса на проучване и избор на курс, бързо ще откриете различни курсове по компютърна грамотност на разположение предлагани от професионалният център за обучение. Компютърно обучение предлагано от нас е подходящо за експерти от индустрията, средно напреднали кандидати и начинаещи без опит и познания в компютърните технологии. За да разполагат с достатъчно информация за начина на действие и работа с информационните технологии курс за въведение към компютрите е задължителен.

Професионал БГ предлага богат избор от курсове за компютърно обучение - от умения за ползване на Microsoft приложенията за офиса и Интернет ( смята се за минимална компютърна грамотност ) преминете през обучение и тренинг за работа в мрежа, PC сигурност, уеб дизайн, програмиране база данни, и много повече.

Много е важно да ни разкажете вашите идеи и очаквания за това какво обучавани желаете, преди да направите избора на курсове по компютърна грамотност. Разговор с някои от нашите консултанти продажби преди започване на обучението е задължителен, така те ще могат да предложат своите задълбочени познания индустрия.

 

Пазарно ориентирани обучавания, тренинги и курсове по компютърна грамотност.

 

Курс за компютърна грамотност с интензивно изучаване на масовите софтуерни приложения и нови тенденции в информационните технологии. Защо трябва да изберат за компютърно обучение, което е по програма лицензирана от НАПОО и да прекарате повече от 460 часа в обучение за което не сте сигурни че ще ви е необходимо. Вместо обичайните за образование в училищата, колежите и университетите обучения да преминете интензивен съкратен курс за MS Word Excell и Internet Ehplprer . Тъй като те са много по-търсени на пазара на труда , и вероятност  да си намерите работа с познанията получени от този курс са многократно по големи.

С повишеното търсенето на специалисти с технически познания, обучението по ИТ провеждани от учебният център започна програма за обучение по тясно специализирани умения за работа с програмиране в сътрудничество с работодател. Обучение по програми на производители като:Microsoft, Cisco, Adobe и CompTIA и други компании. И това се случва на много по-ниски цени от гледна точка на парите и времето изразходвани за различни самостоятелни обучения и изучаване на програми по системата проба грешка.

Разработените от нас съвременни методи на компютърна мултимедийно обучение, студентите могат да учат по един не традиционен и забавен начин ,на разумни цени за нашите курсове по компютърна грамотност и достъпна за всички информация.

Много организации за компютърно обучение да искат да надценяват ролята на компютърните науки и умения, за намиране на работа. Не започвайте обучение за компютърна грамотност, защото е модерно, или приятел ви е посъветвал да го направите. Направете го защото го искате , разбира се, само защото изглежда интересно на пръв поглед и по трудно след първоначалната еуфория на се отказвайте - това може да бъде голямата стъпка в оформянето на кариерата, приходите, напълно нови предизвикателства и информации за вашата личност или дългосрочни нужди.

 

Помощ при подготовка за интервю, проверка  на вашите знания и обучение.

За кандидатстване за работа се нуждаете от:

CV- 100% от обявите за работа

Компютърна грамотност 85% от всички обяви за работа

Базови умения с Интернет и компютър 65% от работните места.

 

В заключение можем да кажем че времето в което работниците без образование и подходящи компютърни умения получават заплати в пъти по високи от квалифицираните специалисти вече свърши, и няма изглед да се върне. Заповядайте в нашия компютърен курс за да систематизирате вашите знания и да затвърдите умението си за работа с компютър.

 

 
Цени на курсове и обучениe мотокаристи, багеристи, кранисти

Цени на курсове обучение и тренинги за мотокаристи, багеристи, кранисти, фадромисти, ПСМ мотокар.

Курсове за мотокаристи и електрокаристи обучение и цена:

При използване на техника и мотокар или електроар на възложител за обучение на мотокаристи и за търсещите ОФЕРТА ЗА НАЙ-НИСКА ЦЕНА моля свържете се с нас на телефон : 0885 199 140
Учебен Център Професионал БГ Предлага 10% отстъпка на кандидати с висше образование или на студенти със заверени книжки.Курсове за работа с мотокар по заявка от фирма възложител   0885199140
Курс за обучаеми с шофьорски умения цена 100.
Курсисти без шофьорска книжка цена 180 лева.
Курсове за индивидуално обучение 200лева
Кандидати с опит или с изгубен сертификат по договаряне.
Ниско повдигачи и  ръчховодими електроколички цена 100 лева.
Периодичен инструктаж по смисъла на Наредба 1 и 10, цена 20 лева.
Курсове за багеристи, фадромисти, Пътни и Строителни Машини ПСМ.
Обучение по част от професия за един вид строителна техника багер или челен товарач (фадрома) цена 200 лева.
Курс обхващаш най-използваните строителни машини цена 250 лева.
Курсове на специализирани машини и съоръжения, по преценка на обучаващия инструктор.
Специални цени за кандидати с опит и обучения на място 0885199140
Курсове за кранисти, автокранисти, кулокранисти, кранисти на мостови и козлови кранове, машинист на автовишка.
Цена на курс за правоспособност е 200 лева.
Периодичен инструктаж 20 лева.
Цени за други курсове , организирани и провеждани от ПРОФЕСИОНАЛ БГ ООД.
Курс за под кранови работници (прикачвачи) цена 20 лева.
Курс за счетоводител, оперативно счетоводство, годишно приключване, ДДС документи и декларации, Национален сметкоплан и други свободно-избираеми предмети. Цена за задочно обучение с производствен стаж в счетоводна къща 250 лева.
Курс за заваряване по модулна система състояща се от 3 степени цена 200 лева на модул.
Курс по готварство, с изучаване на съвременни рецепти за готвене и приготвяне на кулинарии и напитки и придобиване на специалност готвач  150 лева. Курс за готвене по различни рецепти и национални кухни 190 лева.
Курсове за строители монтажници по специалности: топло изолации, хидро изолации , сухо строителство, монтажник на външни ВиК системи, монтажник на вътрешни ВиК инсталации цена 190 лева.
Обучение по специалност 525020 МОНТЬОР НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА цена 290 лева.

Цена на курс за електробезопасност.

Курс ЗБУТ, обучение по здравословни и безопасни условия на труд.
Клиентите на учебен център Професионал БГ ООД винаги имат право да получат обучението, за което са си платили.
Цена на шофьорски курс категория Б ( B ) 650 лева.
УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ МОГАТ ДА ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО АКТУАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЦЕНА  КУРСОВЕ
ценовата политика е израз на отношението на фирмата към купувачите,
конкуренцията и ограниченията наложени от държавата, и е важен компонент
в общата пазарна стратегия на учебния център. Цената  е отговорът на фирмата на
ежедневния пазарен тест. И от този отговор в голяма степен зависи бъдещето
й. Според проучвания на съвременни изследователи, от2017 г. фирмената
ценова политика се третира като фактор № 1 на пазарния успех, което до го-
ляма степен се обяснява главно със затрудненията в реализацията на обученията.
Анализът на условията, при които значимостта на ценовата политика доминира над традиционно важните фирмени критерии, като обем на продажбите,
качество на курсовете и т. н.. показва че действителната и роля изпъква при всяко влошаване на пазарната конюнктура.
В крайна сметка избора на конкурентна ценова политика е отношение към купувачите,
конкурентите и държавата, което може количествено да се съизмерим, защото
намира израз в равнището и съотношенията на цените.
Разбираемо е защо някои изтъкнати автори сравняват ценовата политика с курс на действие. Във всички печелившата политиката по
цените ограничава изпълнителите и в рамки, определени от ръководството
на фирмата. По такъв начин се осигурява единство в поведението, създаващо определена представа за фирмата.
Развитието на пазара и на формите на ценовата конкуренция пораждат многообразие на ценовата политика. Очертават се множество типични, т. нар.
стандартни форми на ценова политика. От тях може да се избере най-подходящата и да се приспособи към конкретните проблеми и условия.
Приложимостта на стандартните форми се разширява и чрез прилагане на модулния подход. Той се изразява в комбиниране на отделни елементи на
различните стандартни форми, подхождащи на конкретната ситуация и възможностите на фирмата. Като не забравяме, че всички пътища са насочени към
печелившо удовлетворяване на потребностите на купувачите от ниски цени, нека все пак уточним, че само някои от тях ще Ви изведат до този успех. Предлагаме
Ви няколко от признатите в пазарни условия основни стандартни Форми на фирмената ценова политика.


ДИНАМИЧНО САМОРЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ;
"ПАЯЖИНА" НА ЦЕНИТЕ
За продавача съществуват няколко състояния на цените: неизменно увеличение , намаление на пазарната цена. От своя страна, всяко от тези
състояния се характеризира с определена продължителност. И най-важният въпрос е каква ще бъде очакваната посока на промяна в цената.
В страната ни е добила пополярност представата, че либерализираните цени са равновесни цени. Доколко това е вярно могат да преценят и
купувачи, и продавачи. Обстоятелството, че цените в развитите страни се
изменят годишно с няколко процента, а в източно-европейките — с десетки процента, очевидно поставя под съмнение подобие прибързани декларации.
По-точно е да се твърди, че вече за над 9 0% от стоките продавачите са "либерализми ", защото свободните пазарни цени се образуват свободно
под въздействие то на търсенето и предлагане то само тогава и единствено тогава, когато и продавачът на курсове и обучения, и купувачът имат избор. За да бъдат равновесие,
следва да бъдат изпълнени някои условия (по-важните от които посочихме), каквито на нашия пазар не са осигурени за всички услуги за обучение.
Една цена се счита за равновесна тогава и само тогава, когато в определен период от време по ней' се извършват покупка-продажби без тенденция за изменението й в рамките на този период.
цените на курсовете и обученията не се бяха променяли за повече от 12 години до началото на 2019г. когато цената на труда на нашите преподаватели и учители се повиши драстично.
Това условие веднага налага разяснения относно разходите за транспорт, застраховки, заплати и данъци.
Характерът на равновесността, т. е. стабилността , устойчивост на цената зависи от дължината на периода. Следовател но цените са равновесни в определен и граници ( Марш ) :
— кратко срочен период които зависи от натовареността за обучения на преподавателите;
— средносрочен период който зависи от сключени договори за курсове и кандидатстване в конкурси и обществени поръчки;
— дългосрочен период зависещ от разходите за инвестиране в техника и машини и приходите от обучения по европейски програми.
Съществуват още три особености:
— в кратко срочен период се различава и мигновено равновесие когато преподавателя е зает за седмици може да се предложи курс на по-висока цена;
— равновесие то в границите на определен период се нарича още"окончателно" — в рамките на този срок търсенето и предлагане то са трайно съответствие;
— цените, в рамките на конкретен период — отклоняващи се от тези на"окончателното" равновесие, е предприетите се наричат цени на " временното
равновесие. От гледна точка на средно и дългосрочни те периоди, цените в кратко срочен план са цени на "временно равновесие".
Разграничаването на периодите за ценообразуването има специфичен характер. Основателно е да се приеме, че въпреки решаващата роля на:
платежоспособното търсене, определящо значение за достигане на пазарно равновесие има предлагането на курсове от конкуренцията. С изключение на случвайте, в конто
то се поддържа чрез обучения по оперативни програми, предлагането е функция главно на технологията на провеждане на курсове, неговия мащаб и мобилността на преподавателите.
Ето защо, с определено приближени можем да разграничим краткосрочни и дългосрочни периоди във формирането на пазарните цени .
Безспорно е, че средно срочното прогнозиран на цените в значителна степен е свързано с конюнктура та над 7 месечен — 1 годишен период и следва да
държи сметка както за кратките (до 7 месеца), така и за дългите ценови периоди (1 — 3 г.). По отношение на цените на "окончателно то" и "временното"!
равновесие трябва да има собствен, диференцира акцент.
Дългосрочните периоди в развитието на пазарните  цени по правило се свързват с възможното изменение в технология та и мащабите
на провеждането на курсове, осигуряващи пълно съответствие между търсенето и предлагането.
Обективният им характер се налага независимо от различията при отделните видове курсове — консервативни, "еволюционни", сезонни идр.
Диференциацията на жизнения цикъл на курсовете и  услугите само
предопределя необходимостта от конкретен подход при установява не на цените на "окончателното" равновесие.
Значителна е ролята на цените на " времето необходимо за обучение. Докато цените на "окончателно то равновесие" утвърждават макросъответствието
на стойността и цените,  цените на "временното равновесие" са проводник на формиращото въздействие на предлагане то и търсенето не само за
достигане, но и за отклоняване от това макроравновесие.
Обикновено на материалната база за провеждане на курсове като необходими и достатъчни условия за равновесие на
цените се сочат описаните вече по-горе пред поставки за конкретно формиране на цените при "атомистична" структура на пазара. Ще разгледаме този
процес на уравновесяване при равни други условия. Това означава, че се
абстрахирам от възможното не равновесие на валутния, кредитния (паричен),
Обучение курсове цени а кой и какво предлага срещу тях, за повече информация относно курсовете, които предлагаме се свържете с учебния център  за обучение на територията на цялата страна. Учебен център Професионал БГ обучава кандидати за различни желаещи да преминат курс на обучение и е партньор на преподаватели от цяла България.

Курсове за мотокаристи, кранисти, фадромисти, багеристи и други специалности, се различават по времетраене, брой обучаеми включени в курса, учебни материали необходими за обучението, заетост на материално учебната база на центъра и партньорските фирми. Място за провеждане на курса е територията на фирмата възложител  или в нашата учебна  база.  Поради тези причини е трудно да се определи фиксирана цена за даден курс. Общоприетото обучение в малки групи при наличие на желание и възможност от страна на курсистите за интензивни курсове се организира по нашата ценова листа.  Склонни сме да преговаряме с клиенти, които търсят ОФЕРТА ЗА НАЙ-НИСКА ЦЕНА а също и с възложители оценяващи качественото обучение на техните служители. За повече информация и конкретни въпроси моля свържете се с наш представител на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Курсове за здраве и безопасност на работници и служители провеждани по месторабота  50 лв.

Инструктаж за ЗБУТ на длъжностни лица.

Консултации на компании, за нормативна уредба и мерки за безопасност на работното място, и при извършване на товар-разтоварени дейности с мотокари и други машини. .

 

Моля разкажете на нашите служители какво точно очаквате и от какво обучение се нуждаете, за да ви направим офертата, най-пълна и предоставяща на вашите служители курса  от която се нуждаят.

За курсове, квалификации и обучения по професии, които не са упоменати по горе но вие имате желанието да обучите вашите служители, моля свържете се с наш представител на телефон 02/9744777. Изпратете своето предложение за обучение по различни курсове  на емайл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Всички цени са без ДДС за един обучаем, и могат да бъдат коригиране при допълнителни условия за протичане на курса.

Обучението в курс за мотокаристи на територията на Учебен Център "Професионал БГ" ООД започва всяка сряда.

Курсовете за мотокаристи се провеждат на територията на фирми разполагащи с мотокар и електрокар в следните градове:

Цена на шофьорски курс категория Б (B)

Цена на курсове категория Ц (C)

Цена на курсове категория А (A)

София Пловдив Варна Бургас.

БЛАГОЕВГРАД, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда,

БУРГАС Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево,

ПЛОВДИВ Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар,

ХАСКОВОКЪРДЖАЛИ, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене,,

ВАРНА Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик Дългопол Провадия Суворово

В.ТЪРНОВОВ, Търново Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол,

ВИДИН Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене,

ВРАЦА Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин,

ГАБРОВО Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна,

ДОБРИЧ Балчик, Генерал, Тошево, Добрич, Добричка,Каварна, Крушари, Тервел, Шабла,

КЮСТЕНДИЛ, Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно,

ЛОВЕЧ Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица,

МОНТАНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги, Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово,

ПАЗАРДЖИК Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча,

ПЕРНИК, Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън,

ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долни Дъбник Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг,

РАЗГРАД, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян,

РУСЕ, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово,

СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан,

СЛИВЕН, Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица,

СМОЛЯН Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе, СОФИЯ,

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч,

СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел Баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан,

ТЪРГОВИЩЕ Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище,

ШУМЕН, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,  Смядово, Хитрино, Шумен,

ЯМБОЛ, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол,

 

 

 

 

 
Строителни курсове УЦ София

Курсове за строители всички специалности

Курсовете за строители организирани от ПУЦ Професионал БГ ООД са по нормативните изисквания на МОН и са съставени по програми одобрени от НАПОО.Курса за строители и монтажници са разработени в съответствие с изискванията на ЕС е са едно добро начало при кандидатстване за работа у нас и в чужбина.

Провежданите от нас строителни курсове са :

– Кофражи

– Армировка и бетон

– Зидария

– Мазилки и шпакловки

– Вътрешни облицовки и настилки

– Външни облицовки и настилки

– Бояджийски работи

– Строително дърводелство

– Стоманобетонни конструкции

– Метални конструкции

– Сухо строителство

– Дограма и стъкло поставяне

– Изолации в строителството

– Вътрешни ВиК мрежи

– Външни ВиК мрежи

– Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Обучението се извършва по теория и практика и се издава документ за професионално обучение валиден в ЕС.

За справки и записвания:: 0988/622232 02/9744777 или email   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Опреснителени курсове.

Провеждаме опреснителни курсове за мотокаристи, елктрокаристи, автокран, кулокранисти, подвижни работни площадки, багерист, фадромист, машинист на челен товарач.

След период от 5 години всички завършили курс за правоспособност са задължени да се явят на опреснителен курс. Само ПУЦ  Професионал БГ провежда за своите клиенти завършили при нас  безплатен периодичен инструктаж и отстъпка при записване за други курсове и специалности.
Опреснителните курсове ( периодичен инструктаж) се изискват по наредбата за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд и  обучението е разделено на две части по 4 часа.
Основно се набляга на мерките за безопасност при работа с машини и съоръжения и безопасната им експлоатация.
При обучението се инструктират служителите за промените през последните години в нормативните документи и в инструкциите касаещи техните специфични дейности и задължения.

При периодичният инструктаж се разглеждат последни случаи на инциденти , свързани с неспазване на правилата за безопасност и действия, нямащи връзка с здравият разум.

Необходими документи:

 

  • Копие от документа за правоспособност;
  • Копие от лична карта;
За справки и записвания:: 0988/622232 02/9744777 или email   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
Курсове за багеристи, курс за фадромисти (челен товарач), обучение за работа с ПСМ.

Курсове за багеристи, курс за фадромисти (челен товарач), обучение в курсове за ПСМ  ( багер фадрома, валяк ).

 

Курса за багеристи, фадромисти и други ПСМ започва всеки месец, за записване тел. 0885 199 140. Обучението се провежда на комбиниран багер JCB 3C, минибагер JCB 8030 или 8050 Кубота 161 или друга подобна, челен товарач Бобкат, Маниту или Джи Ел Джи или или на машините на фирмата възлагаща обучението за свои работници. Възможно е обучение на верижен багер или челен товарач ( фадрома ) от по-висок клас.

Курс за машинист на пътно строителни и управление на  машини, багер, фадрома , челен товарач вибрационен  валяк  и други се организира по наредба на МОН за професионално образование и обучение. Успешно завършилите курса,  получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа за работа в Европейския Съюз .

курсове за багер челен товарач, фадрома

 

 

Необходими документи за записване в курс ПСМ:

1. диплома за завършено образование (първи гимназиален етап, средно, висше);

2. лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );

3. шофьорска книжка и медицинско свидетелство за работа;

4. снимки паспортен формат -  2 бр.;

5. заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите или по програма за обучение на учебния център.

Обучението за ПСМ е на модулен принцип и се провежда в зависимост от нуждите и желанията на  на курсиста.

Цена на курс за фадромисти, багеристи, ПСМ.

Място на провеждане на курс за ПСМ :

1. в офиса на учебният център и на територията на тренировъчната ни база;

2. на територията на фирмата възложител;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.

При необходимост издаване на  фактура за банково или касово плащане .

За кандидати с опит и познания относно работата с ПСМ, специални цени и условия.

За справки и записвания:: 0885 199 140 02/9744777 или email   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Курс за кранисти автокран кулокран

Курс за кранисти на кулокран, мостови и козлови  кран, други кранове.

Обучението е с продължителност до пет седмици и завършва с изпит пред представител на Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор.
Удостоверението е валидно за всички страни на Европейския Съюз, след превод и легализация в Министерство на Образованието.
Необходими документи за записване в курса:

- копие от диплома за завършено образование;
- медицинско свидетелство от личния лекар;
- снимки  паспортен формат – 2 бр.;
- копие на лична карта.


Обучението включва разглеждане на основните видове кулокранове и тяхното устройство и начин на работа. В теоретичната част на курса за кулокранисти обучаемите получават детайлна представа за принципа да действие, начина на работа, различните особености и тънкости при управлението на кулокран.

Курса за кулокранисти, е предназначен да помогне на обучаемите да придобият необходимите умения за безопасна експлоатация на високо рискови машини и  безопасност на работното място.
След успешното завършване на курса кранистите ще могат да манипулират с крана компетентно и изпълняват различни операции без затруднение при спазване мерките за безопасност и трудовата дисциплина за здравословни и безопасни условия на труд.

Програмата ни за обучение:
Изучаване на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и други .

 

В момента в ‘’света на кулокрановете ‘’ има няколко големи пазара:
Азия – половината от работещите кулокранове в света  се намират в Китай,те са местно производство и наподобяват най-утвърдените световни производители. Въпреки ниската си цена тяхното разпространение на чужди пазари не се получава, поради съмненията в тяхното качество, за което много може да се спори.
Америка-  не успява да предложи на европейските пазари подходящи кулокранове , които да се наложат в строителството.


Европейските производители, които държат 95% от пазара в България са:

Потеин, лидер при продажбите при съотношение цена – качество недостъпно за другите производители на кулокранове.
Либхер- Мерцедесът в този отрасъл ( също с толкова висока цена)
Команса, с много добри резултати в България поради печелившият маркетинг, перфектното техническо обслужване и ниската си цена.За справки и записвания:: 0885 199 140 или email  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 
Курс за автовишки и управление на подвижни работни площадки


Курсове  за автовишка с издаване на свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор.

АВТОВИШКА

Необходими документи за записване в курс за автовишки:

- копие от диплома за завършено образование;
- медицинско свидетелство от личния лекар;
- снимки паспортен формат – 2 бр.;
- копие на лична карта.

Курсовете за Подвижна Работна Площадка се разделят на:

Автовишка стрелови тип.

 

 

 

Работна площадка ножичен тип.

 

 


Документа за правоспособност е валиден в ЕС, след превод и легализация.
Продължителността на курса за автовишка е до две седмици, провеждат се теоретични занятия и тренинги с автовишка.

 

Цените за обучени на вишки при група от 5 души са:

За стрелови тип 290 лева.

За ножичен или колонен тип 150 лева.

За допълнителни въпроси 0885 199 140.

 

 За справки и записвания:: 0885 199 140 или email  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !