Курсове НАРЕДБА № 8121з-1100 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

Курсове по НАРЕДБА № 8121з-1100 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. се организират по утвърдена програма на Академия на МВР.

План Покана.

Учебен център "Професионал БГ" ООД Ви кани да се присъедините в организираните от нас курсове за техници и ръководители на дейността на персонала, занимаващ се с поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

Цени на курсове:

Продължаващо обучение 380 лева крайна цена .
Начално обучение на цена от 650 лева крайна цена .
Отстъпки:
- за 2 и повече обучаеми 10% (342 лева)
- за клиенти на "Професионал БГ" ООД и, или "АНДИ БГ" ООД 10% (342 лева или 304 на човек за 2 и повече лица).
При записване на 2 лица обучавани от Професионал БГ или клиенти на АНДИ БГ цената за един обучаем е 304 лева крайна цена.

Такса изпит за АМВР 30 лева.

Обучението е предвидено да се състои по следната програма:

София 15,16,17,18 март 2017г. опреснителен курс на всеки 5 години.
27.03-07.04 опреснителен курс

Пловдив 08,09,10,11 март опреснителен курс на всеки 5 години.
03-13 април опреснителен курс
02-12 май опреснителен курс.
Варна 1,2,8, 9, ,април 2017г. опреснителен курс на всеки 5 години

Продължителността на обучението ще бъде около 5-6 дни в зависимост от програмата за обучение на Академия на МВР ( която не е съгласувана с ГД ПБЗН).

Начално обучение за техници ще се проведе през месец април и май в град София и Пловдив на цена 650 лева за обучаем крайна цена.
Отстъпки:
- за 2 и повече обучаеми 10% (585 лева)
- за клиенти на Професионал БГ ООД и, или АНДИ БГ ООД 10% (585 лева или 520 на човек за 2 и повече лица).

Местата за курсовете са ограничени и място в курса  може да бъде гарантирано при превод по фактура за обучение

 

Курсове по НАРЕДБА № 8121з-1100 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. се организират по утвърдена програма на Академия на МВР.

Обучението ще се проведе в градовете София, Пловдив и Варна по график както следва:

София в началото на месец март  по учебна програма за поддържане и актуализиране на придобита квалификация на физически лица (опреснителен курс).

Пловдив месец март Продължаващо обучение за техници на всеки 5 години.

София за начално обучение на техници в група до 10 души през месец март.

Преминалите обучение в курс по наредба 8121з-1100 трябва да получат умения за:
- разчитане и използване в практиката на  техническа, конструктивна и технологична документация, свързана с поддържането и обслужването на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове (наредби, правилници, инструкции, наръчници, каталози, схеми, скици и др.);
- подреждане на  инструментите и материалите в съответствие с последователността на технологичните операции и дейностите от поддържането и обслужването на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;
- контролиране на качеството и оценяване годността на използваните вещества и материали;
- оценяване на съответствието на всяка завършена операция с изискванията на приложената технология;
- откриване на неизправности и гранични състояния в пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове по органолептичен път и/или с помощта на технически средства;
- работа с контролна и контролно-измервателна апаратура за проверка, настройка и изпитвания на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове, както и с необходимите ръчни инструменти, приспособления и средства за измерване;
- осъществяване на поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения , при спазване на определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;
- осъществяване на презареждане на  пожарогасителните системи при спазване на определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;
- прилагане на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
- прилагане на санитарно-хигиенните изисквания към материално-техническата база;
- водене на работната документация, свързана с поддържане и обслужване на противопожарните системи и съоръжения.

 


 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !