ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

За работодатели организиращи курсове за своите служители:


Един от най-важните въпроси при избор на обучаваща организация е намирането на такава с необходимия административен и материален капацитет за обучение на работници и специалисти в сферата на индустрията, търговията или различни видове производствени и преработвателни предприятия. Нашия Професионален Учебен Център ( ПУЦ ) има дългогодишен опит в обучението на специалисти и работници във всички отрасли на индустрията и за специалности, за които се изисква документ за правоспособност . Специалностите, които се търсят в последните години и към които ние сме разработили преференциялни програми са : мотокаристи, Багеристи, ПСМ, кранисти и много други специалности в строителството и леката промишленост.
ЛЕГИТИМНОСТ  Притежава ли обучаващата организация (ПУЦ) правото на  Професионално Образование и Обучение , издаден от Министерство на Образованието. Това е най-същественият въпрос, който трябва да бъде проверен преди избора на правилния обучаващ орган, към който да се обърнете за съдействие. Проверката става на страниците на НАПОО , където има списък на лицензираните учебни центрове .
Не се залъгвайте по различни лицензи от организации, браншови сдружения, приятелски кръгове и самоуки преподаватели, които ви предлагат “най-ниска цена”,  в замяна на документ без никаква  правна стойност.

 

За кандидат-курсисти в ПУЦ:


Възможността за втора професия, която вие можете да придобиете в нашия учебен център задължително трябва да бъде свързана с вашите интереси и професионални способности.
Ние ви предлагаме да разширите обхвата на вашите способности, като се запишете в някой от курсовете, които нашия ПУЦ организира, а именно мотокаристи,багеристи,кранисти,машинисти на автовишка и други строителни специалности.
Съвети при избора на професия:
Опирайки се на нашия дългогодишен опит при работата с хора, желаещи да повишат своята професионална квалификация ние ви препоръчваме да проучите внимателно пазара на труда във вашия град и специалностите, които се търсят в момента, но също така и дългосрочните тенденции в индустрията на региона, за който се интересувате.
Без съмнение има и универсални обучения, с които можете да си осигурите относителна сигурност на настоящата Ви месторабота като изкарате някои от универсалните ни курсове, които нашия ПУЦ организира а те са: мотокаристи, електрокаристи, машинисти на ПСМ , кранисти на различни видове кранове и други.
Образователните програми за възрастни предоставят втори шанс за хората, които по една или друга причина не са имали възможност за професионално обучение или пазара на труда в момента не проявява интерес към техните знания и умения  колкото и добри специалисти и професионалисти да са били в сферата, в която са работили . Необходимо е желаещите да се запишат в някой от курсовете, които нашият ПУЦ провежда да имат следните приоритети:
Започнете обучението по програма, за която имате интерес, била е ваше хоби или винаги сте желаели да се занимавате с подобна дейност, но не сте имали възможност за преквалификация или обучение в ПУЦ.
Изберете курсове, за които имате дори и минимален опит и познания, така ще ви бъде по-лесно  да  придобиете професионални умения и да усвоите учебните материали, които ще получите при записването за курсове в ПУЦ  Професионал ООД.
Не се притеснявайте да се консултирате с нашите сътрудници, които се занимават с проучване на дългосрочните корпоративни инвестиции и бъдещото развитие на свободните работни места и  тенденциите при курсовете за обучение на възрастни.
Изисквания към кандидатите за обучение в ПУЦ  Професионал ООД
В зависимост от избраните курсове на обучение кандидатите трябва да имат минимално основно образование или по-високо от него по изискване на НАПОО.
При обучение на специалности като мотокаристи, ПСМ, автовишка и прикачвач (текилажник) кандидатите трябва да представят копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство от личния лекар.
За кандидатите, които желаят да преминат курсове за повишаване на квалификацията и преминаване на по- висока степен на професионална компетентност се изисква копие от съществуващия документ за професионална правоспособност.
Желателно е кандидатите за професионални курсове да уведомят работодателите си за предстоящото им обучение, защото някои от курсовете се провеждат през работно време. Изпитите се организират  пред представителите на изпитната комисия ,а  учебните практики в ПУЦ  са задължителни за кандидатите желаещи качествено обучение на обучаеми. Възможността за индивидуални занимания са ограничени и на различна цена .
Препоръчително е кандидатите, които желаят да придобият правоспособност за мотокаристи и ПСМ да притежават шофьорски книжки, защото обучението по кормуване в ПУЦА  се организира срещу допълнително заплащане.

 

Често задавани въпроси

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !