http://kursove-za.com/blog
Блог за мотокари

 

 

Лицензия № 201112901

 

Издадена на Център за професионално обучение към „ПРОФЕСИОНАЛ БГ” ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед  №  369/22.06.2011г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО).

 

 

Седалище и адрес на управление:

 

Гр. София 1712

Област: София град

Адрес: Цариградско шосе 123

 

Предлагани професии, специалности:

 

1. Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030

1.1. Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия „Програмист”, код 481010

2.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия „Оператор на компютър”, код 482030

3.1. Специалност “Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация.

4. Професия „Заварчик”, код 521090

4.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.

5. Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020

5.1. Специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201,  втора степен на професионална квалификация

5.2. Специалност „Пътно – строителна техника” 5250202,  втора степен на професионална квалификация

6. Професия „Монтьор на подемно транспортна техника”, код 525060

6.1. Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601,  втора степен на професионална квалификация.

6.2. Специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602,  втора степен на професионална квалификация.

7. Професия “Строител – монтажник”, код 582040

7.1. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация.

7.2. Специалност “Изолация в строителството”, код 5820405, втора степен на професионална квалификация.

8. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050

8.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501,  втора степен на професионална квалификация;

8.2. Специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.

9. Професия “Готвач”, код 811070

9.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.

10. Професия “Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090

10.1. Специалност „Вътрешни и международни превози на пътници” , код 8400901, първа степен на професионална квалификация

10.2. Специалност „Вътрешни и международни превози на товари” 8400902, първа степен на професионална квалификация

 

 

 

 

Погрешни схващания за мотокари

Едина  от най-опасните  заблуди при работата с  мотокар е подценяването на опастностите от водачите  и слабата оценка на потенциалните рискове при работа с мотокари.  Има фатален инцидент с участието на мотокаристи веднъж  годишно и въпреки многоброините проверки от страна на Инспекция по Труда и други контролни организации, все още има мотокаристи, които работят без документ за правоспособност. Погрешното схващане, че добър мотокарист е този, които работи като състезател от Ф1. Машините там се сменят на всеки няколко старта, а катастрофи и инциденти се случват на всеки кръг. Добрият мотокарист е този, които работи спокоино и безопасно, водач не поемащ  рискове  и спазващ  съответните процедури  при работа с мотокари.  Други водачи се отнасят погрешно със схващанията за поставянето на обезопасителни колани и високата скоростта на движение.  Голяма част от мотокарите са способни да развият 15 и повече километра в час, подобно на МПС, за мотокара също се однасят ограниченията за скорост в предприятивта където е налице ограничение на скоростта от 5-10 км.ч.. За мотокаристите, това означава, шофиране със скорост не пвече от 5 км.ч. Ако мотокара е обурудван с  предпазен колан, тои трябва да се поставя всеки път преди започване на работа

 

Мотокар, приложение, експлоатация технически преглед

Мотокарте работят в широк спектър от деиности , от  дребно производството и търговия,  строителството до множество индусриални производства и логистични центрове. Операторите на тези машини  могат да ползват възможностите на мотокара като малка част от своята работа, или за пълен работен ден, в зависимост от натоварването и нуждите за подемно транспортни деиности.  При търговията на дребно, кари се използват за разтоварване камиони и преместване на товари за нуждите на фирмата. На строителните площадки, операторите на  мотокар могат да  приддвижат строителни материали, да превозват работници (само ако са конструирани за тази деиност) или други тежки детаили.  Производство се нуждае от мотокар в широка гам от деиности и нужди при организиране на трудовия процес..  Където и да се извършва товаро разтоварна деиност в промишлените, комплекси товарите в  камионите и ремаркетата се обработват с помоща на мотокари и електрокари..  Всеки оператор на мотокар задължително трябва да биде инструктиран и да знае опасностите и мерките за  безопасността на работното си място, като и подходите за пешеходци, други мотокари и транспортни средства, местата с най-натоварен трафик и излагането на опасности при производството на  химикали и суровини в металургията и индустрията.

 

 


ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !