Курсове за прикачвачи

Курсове за прикачвачи

Курс за прикачвачи се провежда на територията на фирмата възложител или в учения кабинет

Обучение за прикачвачи и такелажник в нашият учебен център започва с теория в нашият учебен кабинет с инструкция по безопасност и запознаване с дейността на работа. Инструкцията съдържа

- начини за привързване и окачване на товари и товарозахранващите съоражения

начините за придвижване, завъртане и складиране на товарите

- сигналите между прикачвалите и лицата, които управляват крановете.

Прикачвачите са длъжни преди започване на работа да извършват проверка на товарозахващащите съоръжения.

Сигнализацията между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателните съоръжения се осъществяват чрез сигнали съгласно Наредбата РД – 07/8 от 2008г. Или чрез двустранна телефонна или радио връзка. /чл. 64 (1) от Наредбата/.

Не се допуска повдигането на товари, когато няма пряка видимост между лицето, което управлява повдиганото съоръжение и товара, ако не е осигурена телефонна или радио връзка между двете лица.

Прикачвачите да длъжни да използват сапани с товароподемност, съответстваща на теглото на товара и с ъгъл между клоновете не по-голям от 90 градуса /освен ако не е маркирано използването или за по-голям ъгъл/.

Прикачвачите са длъжни да не теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му.

Прикачвачът може да се намира около товара, ако той е на височина не повече от 1 метър над земята.

При повдигане или спускане на товари върху платформа на превозното средство, прикачвачът може да се намира на платформата, когато товаро-разтоварните работи се извършват с каран с кука, кранистът има видимост върху цялата платформа и има възможност прикачвачът да се отдалечи на безопасно разстояние от товара.

След привързване, товарът се повдига на височина 20-30 см за проверка и след това се транспортира.

Преместването става на височина минимум 0.5 м над предметите на терена.

Не се допуска окачване на товари на един рог на двурога кука.

Не се освобождават чрез крана притиснати сапани, въжета или вериги.

За направление на дългомерни или обемисти товари прикачвачите трябва да използват прътове с куки или въжета.

Сапани със синтетични влакна се бракуват съгласно инструкцията им за експлоатация.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !