Курсове за ПЪРВА ПОМОЩ

КУРСОВЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ

 

В съвременните злополуки нашият учебен център провежда курсове по първа помощ. Ориентирани към придобиване на практически умения за оказване на първа помощ както и теоритична информация. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са обяснени стъпка по стъпка в ясни и логични последователности, което намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Според съвременни проучвания, дори преминалите курс по първа помощ, често се притесняват да предприемат действия ако има необходимост. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност в знанията. Тези пречки могат да се отстранят при увеличаване на практическите тренировки и по-реалистично пресъздаване на обучителните дейности. Затова, се използва маскировка и ролеви игри при симулиране на учебните сценарии, при което се пресъздава реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

В нашите курсове по първа помощ се използват разнообразни методи на обучение, които карат курсистите за активно участие – мултимедийни прожекции, видеосценарии, практически симулации с дегизация, решаване на теоретични казуси, дискусии, практически упражнения на отделни техники с подходящи манекени и тренажори, като лекционния тип на обучение е минимално застъпен. Това прави нашите обучения много по-ефективни и резултатите от тях са доказано по-трайни във времето.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !