Технически преглед на мотокар

Технически преглед на мотокар и електрокар се извършва съгласно Закон за Техническите Изисквания към Продуктите и Наредба за Здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

Прегледа е независим и не ангажира фирмата възложител да бъде предлагани услуги или ремонти на подемно транспортните машини, които са проверени. Проверката включва и проверка на документите на мотокаристите и електрокаристите, спазването на мерките за безопастност, поставяне на предпазния колан и наличието на преминат курс за мотокаристи.

Проверка табела за данни на машината от производители съвпадат ли със съхраняваната информация в досието на мотокар или електрокар.

Наличие на пожарогасител. Светлини. Предпазен колан. Сменен дневник и работен дневник. Огледало. Звуков сигнал за заден ход предупредителен звуков сигнал.

Проверка на:

-  гуми и маркировки за налягянето на машините с балонни гуми. Проверка за напуквания, скъсани участъци или приплъзване на гумата към джантата.

-  спирачки  – работна и ръчна, могат ли да задържат мотокара с товар по наклон съгласно стандарт за силата на спирачното усилие.

-  проверка хлабини кормилен механизъм съосие на двигателен и управляем мост.

-  проверка на повдигателната уредба за функционалност и износвания на подемна количка и мачта, вилици, вилична плоча, вилични ключалки, носеща верига, хидравлични ключалки лагери на ролките на количката.

-  проверка хидравлична система за течове, напукани маркучи, шарнири хидроцилиндри,

-  проверка на металоконструкцията, предпазната решетка, рамката за хлабави връзки, спукани заварки и деформации.

-  проверка контролно измервателни уреди  –  температурен датчик, налягане масло, заряд акумулатори, моточасовник и др.

-  проверка на газови уредби за укрепване газова бутилка и изтичане на газ.

-  проверка електрически кабели и връзки.

-  проверка изгорели газове за емисии на въглероден диоксид и въглероден окис.

След приключване на прегледа издаваме протокол за проверката, като отбелязваме констатираните неизправности, износвания, амортизация и препоръка към собственика за състоянието на мотокар или електрокар, препоръки за водената документация, правоспособността на персонала, наличието на пътни маршрути и маркировка за движението на мотокари и електрокари и пешеходци.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !