Изпит и курс по наредба 2815

Курсовете по Наредба 2815 се провеждат съгласно изискваниятя за обучение по

НАРЕДБА № 8121з-1100 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г

Ползвана литература и изпитни въпроси за курс по НАРЕДБА 2815 от 07.11.2011

Покана за записван в нов курс по наредба 2815 на ГДПБЗН

Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Учебен Център "Професионал БГ" организира КУРС ПО НАРЕДБА 2815 за обучение на техници и ръководители на дейността по поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Обучението започва на 11.03.2012 година в град София и е с продължителност 94 учебни часа ( 10 ) дни.
Цената на курса е 520 лева без ДДС  записване на е-майл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
За записване моля посочете телефон за контакт и данни на фирмата за фактура и име на лицето за обучение. След превод по фактурата лицето, което е посочено в емайла се включва в списъка за обучение.

Справки и информация на телефон 0885 199 140 или 02/ 97 44 777.
Учебния център организира обучения и в градовете Пловдив и Варна, при набиране на необходимия минимум от 10 кандидата.

Курсовете завършват с изпит пред представители на Академията на МВР, за който се събира допълнителна такса от 30 лева.
Успешно завършилите обучението получават свидетелство за преминат курс, по образец на Министерство на Образованието Младежта и Науката.

Отстъпка 10% за фирмите използвали услугите на Учебен център Професионал от 2009 г. до 01.11.2012, или лицензирани по Наредба 2815.

 

 

Курсове Наредба 2815 на ГДБЗН за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г
Курсовете по наредба 2815 ще се проведат през месец септември по одобрена програма в следната последователност:
Курс начално обучение Наредба 2815 гр София започва на 10.09.2012. година
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Пловдив Започва на 17.09.2012. година.
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Варна Започва след 20.09.2012. година при наличие на достатъчно кандидати записани до 14 септември.

Можете да се запишете на е-майл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. изпратете данните на фирмата за фактура  и запишете за кой курс на обучение се интересувате и оставете телефонен номер за контакти с Вас.
Цената на курса се договаря след заявка на е-мейл.

Цената на курс ще бъде съобщена допълнително на желаещите кандидати.
Повече информация може да получите на тел: 0885 199 140.

Курсовете за обучение започват в градовете:


Пловдив 25.06.2012-09.07.2012 цена 550 лв.
София   02.07.2012-16.07.2012 цена 550 лв.


Курса е задължителен за всички техници и ръководители, занимаващи се с поддържане и обслужване на изброените по долу системи, липсата му е основание за отнемане на лиценз на фирмата сключила договор за абонамент.

 


Обучението е с продължителност 94 уч. часа по програма на АМВР.
Модул I: Пожароизвестителни системи;
Модул II: Пожарогасителни системи;
Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с вътрешни противопожарни кранове;
Модул IV: Системи за управление на дим и топлина;  
Изпита е пред представители на АМВР.
Записване на е-майл   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с данните на фирмата за фактура и имената на лицата за обучение.
Учебен център "Професионал БГ"е лицензиран по закона за Професионално Образование и Обучение.
за контакти и информация:
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777
kursove-za.com

 

Покана за участие в курс

по наредба 2815 на ГДПБЗН  Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,
пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.
Пловдив 28.05.2012-08.06.2012 цена 550 лв.
София   04.06.2012-15.06.2012 цена 550 лв.
Обучението е с продължителност 94 уч. часа.
Изпита е пред представители на АМВР
Учебен център "Професионал БГ"
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777

 

Обучение по 4 основни  модула

Модул I: Пожароизвестителни системи

Модул II: Пожарогасителни системи

Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с

вътрешни противопожарни кранове.

Модул IV: Системи за управление на дим и топлина

 

 

Курса завършва с изпит пред представители на АМВР.

Удостоверенията за преминат курс по наредба 2815 се издават до 2 работни дни след изпита.

Записване за курс по Наредба 2815 на е-майл :

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

1. НАРЕДБА № 1з-2815/07.11.2011 за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност;
2. НАРЕДБА № 1з-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ОбнДВБр. 81 от 18 Октомври 2011г.;
3. НАРЕДБА № 13-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ПОЖАР, 2009;
4. СД СЕК/Т8 ЕК 54-14:2004" Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране,
инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";
5. БДС ЕК 12416-2:2001+А1:2007 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2:
Проектиране, изграждане и поддържане ";
6. БДС ЕК 15004-1:2008 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества.
Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (180 14520-1:2006, с изменения)";
7. БДС ЕМ 13565-2:2009 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране,
монтиране и поддържане";
8. СД СЕК/ТК ЕМ 15276-2:2009 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане ".
9. БДС ЕМ 12101-1:2006, 26 юни 2009, Системи за управление на дим и топлина, част 1: Изисквания за димни прегради
10. БДС ЕМ 12101-2:2004, 28 дек. 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 2: Изисквания за вентилатори на
естествена тяга за отвеждане на дим и топлина
11. БДС ЕМ 12101-3:2003, 28 дек.2007, Системи за управление на дим и топлина, част 3: Изисквания за вентилатори с
механично задвижване за отвеждане на дим и топлина
12. ргЕМ 12101-9 юни 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 9: Табло за управление
13. БДС ЕМ 12101-10:2006/АС 2007, 28 март 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 10: Източници за
захранване с енергия
14. БДС ЕМ 615:2009. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за
пожари, клас В).
15. БДС ЕМ 1568-1:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за
пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
16. БДС ЕМ 1568-2:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за
пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
17. БДС ЕМ 1568-3:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за
пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
18. БДС ЕМ 1568-4:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за
пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.
19. БДС ЕМ 25923:2000. Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид (180 5923:1989).
20. БДС ЕМ 27201-1:2003. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 1:
Изисквания за халон 1211 и халон 1301 (180 7201-1:1989).
21. БДС ЕМ 27201-2:2003. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 2:
Изисквания за безопасно манипулиране и преливане (180 7201-2:1991).
22. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с ПМС
204 от 03.09.2002 г., обндвбр.87 от 13 септември 2002г.5 измдвбр.24 от 21 март 2006г., измдвбр.40 от 16 май
2006г., измдвбр.37 от 8 май 2007г.
23. Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 842/2006 отпоено някои флуорирани
парникови газове, обндвбр.З от 13 януари 2009г., измдвбр.2 от 7 януари 2011г., измдвбр.7 от 21 януари 2011г.
24. Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното оборудване, обндвбр.88 от 8 октомври 1999г., измдвбр.48 от 13 юни
2000г., измдвбр.43 от 13 май 2003г., измдвбр.37 от 4 май 2004г., измдвбр.88 от 8 октомври 2004г., измдвбр.40 от
18 април 2008г.
15

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !